Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Bestyrelsesposter

Jeg er på sidste generalforsamling blevet indvalgt i bestyrelsen, som er på 3 personer, hvor der efter vedtægterne vælges formand på generalforsamlingen.
Samme formand har siddet alle 27år som andelsboligforeningen har eksisteret. Han har igennem de sidste år samtidig været kasserer.
Jeg gjorde ved konstituering af bestyrelsen opmærksom på, at det efter min bedste overbevisning ikke var lovlig, men det han vil ikke afgive posten som kasserer, og der er kun ham som klarer alt det økonomiske.
Jeg mener at alle udbetalinger skal attesteres af formand og kasserer og derfor kan en person ikke beklæde begge poster. Foreningen er medlem af abf.

Vores svar fra

Det bør fremgår af jeres vedtægter. I jeres vedtægter bør der stå, hvordan bestyrelsen konstituerer sig. Hvis der står at der vælges en formand på generalforsamlingen og at der ud af bestyrelsen vælges en kasserer, så er det min opfattelse, at (hvis der er en som ønsker det) så bør der vælges en anden end formanden, ligesom formanden heller ikke kan være både formand og næstformand. I mindre foreninger, hvor der måske ikke er nogle som har lyst til at deltage i bestyrelsen, ser man dog ofte en konstruktion som ligner den hos jer. (I nogle vedtægter står der dog direkte at kasser og formand ikke kan være den samme).

Efter min opfattelse, er konstruktionen med at den samme person er formand og kasserer dog yderst uheldig, og kan give andelsboligforeningen nogle store problemer.

Hvis der i Jeres vedtægter står, at det er kasseren og formanden som tegner foreningen udadtil, så vil det jo reelt betyde, at den pågældende vil kunne indgå aftaler med andre, og at dem man indgår kontrakterne med er i god tro, og at kontrakterne derfor er bindende for andelsboligforeningen.

Sådan som du har beskrevet problemstillingen i din mail, så er der efter min opfattelse ikke tvivl om at den samme person hos jer ikke bør være både kasser og formand.

Med venlig hilsen
ADVODAN Slagelse

Jacob Bjørnsholm Madsen
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.