Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Bestyrelsesansvar

I forbindelse med netop gennemført lånomlægning ventede bestyrelsen så længe med hjemtagelse af de nye lån, at fordelen ved lånomlægningen blev til en ekstraomkostning. Vi bor i et støttet byggeri, hvor det i efteråret blev besluttet at gennemføre en lånomlægning af de eksisterende lån for at drage fordel af den lave rente. Til trods for at vores byggeri er støttet ville det med den daværende kursus på det lån vi skulle vedtage være en fordel for foreningen. Kursen var 93 da lånomlægningen på en ekstraordinær generalforsamling blev vedtaget. I forbindelse med vedtagelsen blev det samtidig påpeget at kursen formentlig havde nået sit højeste, hvorfor en omlægning ikke skulle udsættes for længe. Det blev fra bestyrelsens side afvist, at der skulle sættes et nedre loft for kursen. Da kursen var faldet til 91 (vores break even kurs) forlangte formanden for “lånomlægningsudvalget” et møde med formanden for at drøfte om det fornuftige i at lånomlægge. Der blev foreslået et beboermøde, men formanden afviste dette og fastholdt den ekstraordinære generalforsamlings vedtagelse af lånomlægningen. Lånet blev omlagt ved kurs 89 med der af følgende tab o g ekstra omkostninger for foreningen. Vil formanden/bestyrelsen kunne drages til ansvar for denne handling?

Jeg har læst dit spørgsmål omhyggeligt, men kan ikke ud fra de givne oplysninger give dig et endeligt svar. Generelt kan jeg dog sige, at medlemskab af en bestyrelse i eksempelvis en andelsboligforening medfører et ansvar for tab, som måtte påføres foreningen i forbindelse med at et bestyrelsesmedlem har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Bestyrelsesmedlemmer er naturligvis ikke professionelle, men har naturligvis pligt til at rådføre sig med sagkyndige og tage stilling til hvordan der skal handles i en given situation i overensstemmelse med denne rådgivning. Erfaringsmæssigt skal der meget til, hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer skal kunne ikendes personligt ansvar fra at handle (eller at handle for sent eller helt at undlade at handle). Det kommer helt an på en konkret vurdering af en given sag.
Med venlig hilsen Tom Petersen Administrationschef DATEA A/S

Vores svar fra
Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.