Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Bestyrelsesansvar – inhabiblitet

Den siddende bestyrelse har valgt at fratræde med øjeblikkelig virkning. Jeg har som 1. suppleant fået overdraget alle papirer vedr. foreningen. Nu har jeg kigget regnskaber og kasserapport igennem. Bestyrelsen har sidste år bevilget udskiftning af 2 vinduer og 1 dør for kr. 34.000. De 2 vinduer er placeret i daværende NF bolig. Daværende kasserer er NF´s mor. For det første er beløbet usædvanligt højt. Men dette strider i mine øjne groft med vedtægternes beskrivelse af inhabilitet. Vi følger ABF´s standardvedtægter for ældre, lavt byggeri, der meget klart beskriver, hvornår der er tale om inhabilitet Formand, NF og kasserer har taget stillling til et forbrug på kr. 34.000 til hovedsagligt udskiftning af NF´s vinduer. Er dette ikke inhabiltet? Hvordan kan en ny bestyrelse juridisk efterfølge dette?
Foreningsnavn: Andelsboligforeningen Dyrehovedgårds alle 55-73
Navn: Steen Egedal Nielsen

Vores svar fra

Kære Steen Egedal Nielsen

Indkald til en generalforsamling, hvor spørgsmålet kan drøftes af  alle medlemmer som også må træffe beslutning hvad der skal gøres i den konkrete situation. Situationen er et godt eksempel på, at foreningen skal tage budgetlægningen alvorligt.Den årlige generalforsamling er det forum, hvori planerne for det/de kommende år drøftes , således at bestyrelsen ved hvad der ligger indenfor deres opgaver og hvad der udløser krav om fornyet henvendelse til medlemmerne, eksempelvis udgifter af en ikke ubetydelig størrelse, set i forhold til foreningens størrelse og økonomi.Det er naturligvis indenfor bestyrelsens kompetance at  afhjælpe uforudsete forhold, som f.eks. utætheder i vinduer og tag, men det skal være åbenbart at forholdet ikke tåler udsættelse.
Det er min vurdering at de nu fratrådte bestyrelsesmedlemmer var inhabile og derfor ikke kunne deltage i beslutningen om udskiftningen af vinduerne.

Med venlig hilsen
henning petersen
advokat
advodan helsingør.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.