Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Bestyrelsens pligt til at føre vedtagne forslag ud i livet

Jeg beklager, at jeg igen er nødt til at bruge jeres tid, men nu er den altså gal igen. På GF i 2010 fik jeg med alle stemmer for vedtaget et forslag om at besparelserne ved en omlægning af foreningens lån med en lavere rente skulle udbetales til andelshaverne i form af nedsat boligafgift. Nu er lånene omlagt. Boligafgiften er IKKE nedsat. Gælden er FORØØGET med knap 9%. OG der er et likviditetsOVERSKUD i både regnskab for 2010 og budget for 2011 på EN GOD MILLION. Foreningen har nu (PÅ EN SMART MÅDE ?) fået omsat besparelserne ved omlægningen til både likvide midler (som skulle have være udbetalt til andelshaverne) samt forøget gælden vel at mærke UDEN AT have GF flertal for det. Ifølge vedtægterne kræves i flere tilfælde flertal på GF f. eks. hvis afgifterne sættes op med mere end 15%. Hvad gør jeg for at få det vedtagede forslag ført ud i livet? Må en bestyrelse lovligt forøge foreningens gæld UDEN at spørgsmålet har været rejst på GF? Så vidt jeg kan se er der dog fortsat tilstrækkelig egenkapital til de resterende 10-12 lejeboliger, som endnu ikke er omdannet til andelslejligheder.

Vores svar fra

Som du beskriver situationen, er der på generalforsamlingen truffet beslutning om, at besparelsen ved en låneomlægning skulle give sig udslag i en lavere boligafgift – og at dette ikke er sket. Jeg kan dog ikke se ud af din beskrivelse, om bestyrelsen på samme generalforsamling fik mandat til at øge restgælden/hovedstolen i forbindelse med omlægningen – eller om det fremgik implicit af beslutningsforslaget og/eller det udleverede materiale.

Umiddelbart må du bruge din medlemsrettighed til at få fremsat et ændringsforslag til budgettet, hvor besparelsen bruges til at nedsætte boligafgiften (hvis generalforsamlingen ikke allerede har været afholdt og budget 2011 godkendt).

Men principielt har flertallet (på en generalforsamling) dog altid ret til at ændre mening og forlade den oprindelig tanke om, at besparelsen skulle bruges til at nedsætte boligafgiften – og i stedet bruge besparelsen til at forbedre foreningens likviditet. Det ligger inden for rammerne af foreningsdemokratiet.

ADVODAN Glostrup
Hans Christian Færch
Advodan
ADVODAN | Glostrup Torv 6-10 | 2600 Glostrup
Tlf: 46 14 50 00 | Dir: 46 14 50 20 | Fax: 43 43 00 72
Email: hacf@advodan.dk| www.advodan.dk

ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.