Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Bestyrelsens kompetence vedr. salgsmetode

Har en bestyrelse kompetence til at beslutte og diktere proceduren for salg af andele ved udsendelse af nedenstående: Ved salg af en andelsbolig bruges en af bestyrelsen udpeget advokat. Udgifter i forbindelse med handel er andelsboligforeningen uvedkommen. (Kan evt. afholdes af køber/sælger i fælleskab).

Vores svar fra

Dit spørgsmål kan ikke besvares entydigt uden en gennemgang af foreningens vedtægter. Under alle omstændigheder fremgår denne procedure ikke af standardvedtægten og må være vedtaget på en generalforsamling for overhovedet at kunne være gyldig. Det fremgår ikke præcist, hvilket arbejde advokaten skal forestå. Det vides således ikke om det kun drejer sig om det arbejde som bestyrelsen sædvanligvis varetager, eller om det er ment som en forpligtelse for sælger og køber at have advokat på hele overdragelsen.
Venlig hilsen
Klaus Falkenberg, advokat
Dir: 96 31 33 29
E-mail: mailto:klfa@aalborg.advodan.dk |  www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.