Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Bestyrelsens kompetance vedr. solcelleanlæg

Har en bestyrelse kompetance til at give en andelshaver tilladelse til opsætning af et privat solcelleanlæg på foreningens tagflade, eller kræver det en generalforsamlingsbeslutning der bemyndiger bestyrelsen til at give en sådan tilladelse?

Spørgsmålet skal ses i lyset af at en andelshavers private solcelleanlæg vel på et senere tidspunkt kan forhindre foreningen i at etablere et fælles solcelleanlæg da et sådant ifl. reglerne jo skal gælde for alle andelshavere.

Vores svar fra

Hvad mon der står i jeres vedtægter?

Hvis den ligner normalvedtægten, skal forandringen godkendes af bestyrelsen efter § 10. Det kan være nødvendigt at indhente byggetilladelse, hvis solceller ikke er tilladt efter lokalplan.

Opsætningen er en individuel forbedring, der kan tillægges andelsværdien.

Spørgsmålet går nærmest på hvilke kriterier, bestyrelsen skal se på, inden den meddeler tilladelse. Også her må I se på vedtægterne.

Jeg kan ikke vurdere, om dette solcelleanlæg vil forhindre, at der senere kan opsættes et fælles solcelleanlæg – det har jeg svært ved at forestille mig, men jeres tagflader kan jo vende sådan, at den placering, som der her er tale om, er den bedste/eneste på tagene. I så fald kan det være relevant at vurdere på, om andelsboligforeningen kan tænkes at ville udnytte mulighederne i det seneste energiforlig.

Hvis I er tæt på en ordinær generalforsamling, kan overvejes at indbringe et forslag med bestyrelsens anbefaling. Det vil være det forsigtigste, men jeg tvivler på, at det er nødvendigt for at følge jeres vedtægter.

Hvis bestyrelsen er i tvivl, kan den vælge at træffe beslutning betinget af, at der ikke indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden 8 dage fra uddeling af referat eller lignende til andelshaverne. Så har bestyrelsen gået med livrem og seler.

Venlig hilsen
Per Nielsen
Partner | Advokat (H)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.