Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Bestyrelsens beslutningskompetencer

Vi er en nystartet andelsforening, som har udfærdiget en husorden, som selvfølgelig bliver udvidet efter vores behov efter generalforsamlinger. Nu er vi bestyrelsen (5 medl.) blevet i tvivl om hvor langt vores kompetence rækker i fht. løbende ansøgninger og beslutninger (udover at bestyre vedtægter, husorden m.m.) – Vi får ansøgninger om eks. opsætning af forsk. typer hegn ved skraldespande o.m.a.. Nu er spørgsmålet om vi i bestyrelsen kan beslutte, hvordan vi 5 medl., synes det bør se ud med materialevalg o.lign. Selvfølgelig overholder vi lokalplan o.a. love. Hvor meget kan vi bestemme uden, at der holdes en generalforsamling, hvor alle kan give deres mening tilkende og der så derefter stemmes herom?.
Foreningsnavn: Løkketoften
Navn: Hanne Vedsted

Vores svar fra

Kære Hanne Vedsted
Hvordan udenoms arealerne skal se ud – hegn maling osv – skal fastlægges i jeres husorden og er altså en generalforsamlings beslutning. Bestyrelsen kan ikke alene beslutte disse ting.

God fornøjelse.

Med venlig hilsen
Anette Dyhl
Administrationschef
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260214
Mobiltlf.: 25276955
ady@datea.dk
www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.