Må bestyrelsen beslutte lån og tillægsopgaver på egen hånd?

Kære brevkasse

I forbindelse med et renoveringsprojekt med udskiftning af vinduer, døre og tagrender, som er godkendt på vores generalforsamling, så har vores bestyrelse på egen hånd vedtaget nogle tillæg til renoveringsopgaven.

Mit spørgsmål går på, om der er en øvre grænse for bestyrelsens økonomiske råderum fx ved tillæg til renoveringsopgaver?

Og kan en bestyrelse refinansiere et fem årigt flekslån uden at indkalde til generalforsamling?

Vores svar fra den 28. oktober 2019

Hej,

Grænsen for, hvilke arbejder bestyrelsen kan iværksætte som tillæg til et generalforsamlingsbesluttet projekt er flydende og vanskelig af definere. Mindre tillægsarbejde, som det er teknisk/økonomisk hensigtsmæssigt at udføre i forbindelse med projektets gennemførelse, må bestyrelsen kunne iværksætte uden først at indhentet fornyet mandat fra foreningens generalforsamling.

Hvor grænsen går afhænger af en vurdering af, hvor nødvendige arbejderne er, hvilket besparelse der opnås ved at udføre dem i forbindelse med den igangværende proces og foreningens økonomi, herunder om arbejdet kan holdes inden for det ordinære vedligeholdelsesbudget vedtaget på generalforsamlingen.

Vedrørende refinansiering af 5-rige flexlån er forholdet det at der automatisk opnås ny rente hvert 5 år. Dette kræver ikke nogen beslutning, men sker automatisk og er derfor helt uproblematisk.

Mvh Erik Matthiesen
Advokat (H)
[email protected]

Om forfatteren: Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Har du også et spørgsmål til brevkassen?