Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Bestyrelsens beretning

Jeg har lige været til generalforsamling, og der blev i bestyrelsens beretning læst op i et punkt, at der var en undersøgelse igang ang. ulovligt hegn i nr 15. Jeg blev helt mundlam da jeg ikke har modtaget nogen skrivelse eller haft henvendelse derom. Det drejer sig om at hækken står 60 cm fra gavlen. Den har altid været der i de 5 ½ år jeg har boet her. Hækken blev flyttet ud under byggeriet af arkitekten . Kan man skrive en skriftlig klage og kan man i det hele taget forlange hækken flyttet efter 5½ år.

Vores svar fra

Indledningsvis skal jeg bemærke, at der ikke er noget i vejen for, at bestyrelsen arbejder med en sag om ulovligt hegn, uden at bestyrelsen har meddelt den pågældende andelshaver, at det er tilfældet. Det er nok god etik at meddele andelshaveren dette, men det er ikke et juridisk krav. Andelshaveren kan dog herefter med rette rette henvendelse til bestyrelsen vedrørende sagen og bede om en forklaring herpå, idet man samtidig oplyser, hvad der er sket vedrørende forholdet.

I løber af 5½ år kan man ikke vinde hævd på at have brugsret til det pågældende areal. Men hvis der foreligger en aftale med andelsboligforeningens bestyrelse om, at hegnet skal stå, hvor det står, så er en sådan aftale naturligvis gældende. Det er andelsboligforeningens bestyrelse, som skal have godkendt det. Arkitekten kan ikke antages at have fuldmagt til at foretage en sådan handling uden, at bestyrelsen har godkendt dette.

Hvis det ikke er en tidligere andelshaver eller andelshaveren selv, som har forestået flytningen af hækken, så bør omkostningerne ved at flytte hækken tilbage ikke være andelshaverens omkostning. Men det kræver, at det kan dokumenteres, at forholdene er som anført.

Hvis andelen er erhvervet af en anden andelshaver, og bestyrelsen i forbindelse med handelen har besigtiget forholdene, burde bestyrelsen have anført, at hækken ikke står korrekt, hvis det ellers er klart, at dette er tilfældet.

Med venlig hilsen
ADVODAN

Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat

ADVODAN | Ndr. Ringgade 70C | Skovsø | 4200 Slagelse
Tlf: 57 86 46 00 | Dir: 57 86 46 10 | Fax: 58 50 03 77
E-mail: cjth@advodan.dk | www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.