Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Bestyrelsens ansvar for lovligheden af installationer

En lejlighed er sat til salg i vores forening og en synsmand har vurderet forbedringerne. Som kommentar til vurderingen anfører synsmanden følgende “Fejl og mangler der skal udbedres inden fraflytning: Det anbefales at foreningen sørger for at el- og vandinstallationer synes af aut. installatør, evt. fejl udbedres, ellers fradrag fra sælger efter regning. Udbedres mangler ikke, kan foreningen modregne disse i salgssummen” Bestyrelsen mener ikke at det er foreningens opgave at syne installationer som er udført af andelshaver i egen lejlighed. Det er vores opfattelse at det er sælgers ansvar at fremskaffe en attest for deres lovlighed. Er dette korrekt? Men hvilket ansvar har bestyrelsen i forbindelse med godkendelse af en salgsaftale, hvor forbedringer omfatter el- og vandinstallationer. Pådrager bestyrelsen sig et ansvar hvis de godkender en salgsaftale med forbedringer som ikke er synet af en aut. installatør? Kan bestyrelsen kræve dokumentation for installationernes lovlighed, og i modsat fald modregne værdien af de potentielt ulovlige installationer? 

Vores svar fra

Det er sælgers/brugerens ansvar, at el-installationerne er lovlige. Hvis bestyrelsen bliver opmærksom på ulovlige installationer eller at sælger har fået udført el-arbejde, er det bestyrelsens opgave/ansvar at hive fat i sælger/andelshaver med henblik på en lovliggørelse af forholdene eller fremskaffelse af dokumentation for lovligheden, herunder at tilbageholde en del af overdragelsessummen indtil forholdet er afklaret.

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260502 · Mobil tlf.: 24431144JAL@datea.dkwww.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.