Hvad sker der, hvis bestyrelsen modarbejder et vedtaget forslag?

Generalforsamlingen har vedtaget en carporteplan, men bestyrtelsen kan ødelægge planen ved at sørge for, at den første carport bliver opført et sted, så de fremtidige carporte ikke kan opføres efterfølgende.

Så mit spørgsmål er: Hvad sker der, hvis bestyrelsen modarbejder et vedtaget forslag på generalforsamlingen?

De bedste hilsner

Vores svar fra den 24. juni 2019

Bestyrelsen har pligt til at gennemføre generalforsamlingens beslutningerne loyalt. Vælger bestyrelsen at lade carportene opføre i strid med beslutningen, vil bestyrelsen dels bære et politisk ansvar over for generalforsamlingen med den konsekvens, at de risikerer ikke at blive genvalgt, men ligeledes risikerer bestyrelsensmedlemmerne et erstatningsansvar, hvis foreningen lider tab ved, at de tilsidesætter generalforsamlingsbeslutningen og opfører carportene et andet sted.

Hvis bestyrelsen ikke efter påkrav anerkender at skulle følge generalforsamlingens beslutning, kan du undersøge, hvor mange der skal til for at kræve en ekstraordinær generalforsamling med henblik på enten genbehandling af spørgsmålet omkring carporteprojektet eller om mistillid til bestyrelsen.

Mvh Erik Matthiesen
Advokat (H)
[email protected]

Om forfatteren: Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Har du også et spørgsmål til brevkassen?