Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Bestyrelsen forlanger nye gulve/tæpper ved salg

Er første beboer i en andelsbolig med trægulve og gulvvarme, boligen er opført 2007. Der har fra start været problemer med gulvene, som eksv. at de “rejser” sig om vinteren, ligger som “vaskebræt” og flere andre ting. Problemerne er gældende for samtlige boliger i bebyggelsen, der har trægulv (45 ud af 47). Bestyrelsen har nu opgivet at føre sag mod entreprenøren, og har på et beboermøde orienteret om, at bestyrelsen ved et evt. salg vil forlange gulve og tæpper, de steder der er den slags, udskiftet således, at en ny andelshaver flytter ind i bolig med nye gulve/tæpper.
Kan bestyrelsen fremkomme med sådanne forlangender, hvis gulvene ikke er misligholdte/ødelagte, men kun har de ”skavanker”, som de har haft hele tiden og er blevet vedligeholdt jvf. udstukne retningslinier?
Bestyrelsen henholder sig til foreningens §10: Al vedligeholdelse inde i boligen påhviler andelshaveren, bortset fra vedli¬geholdelse af fælles forsyningsledninger, udskiftning af udvendige døre samt vinduer. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygnings- dele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.

Vores svar fra

Umiddelbart vurderer jeg, at foreningen godt kan kræve et fradrag for gulvenes dårlige stand ud fra reglerne om prisfastsættelse i andelsboligforeningsloven.

En bestyrelse i en andelsbolig er berettiget og forpligtet til at foretage ”priskontrol” og påse, at der ikke sælges andele til en højere pris end, hvad andelskronen og lejlighedens stand kan berettige en sælger til. Det følger af andelsboligforeningslovens § 5.

Og som jeg læser den gengivne § 10 vedr. omfanget af ”indvendig vedligeholdelse” – så er det de enkelte andelshaveres problem, at de oprindeligt leverede gulve har været behæftet med mangler/problemer.

Så hvis nogle af andelshaverne ellers kan og vil sælge til maksimalprisen kan/skal der ske fradrag i købesummen for gulvenes dårlige stand (hvis en vurderingsmand altså mener, at der er byggeteknisk grundlag herfor). Men i dagens marked vil andele ofte alligevel ikke kunne sælges til maksimalprisen. Så her får et mindre fradrag på grund af dårlig stand reelt set ikke en betydning – når handelsprisen ligger lavere, end hvad der ellers lovligt kunne sælges til.

Jeg stiller mig dog skeptisk overfor, om en bestyrelse/forening kan kræve udbedring af gulvene (der er i dårlig stand), hvis det primært drejer sig om et æstetisk problem (vaskebræt), og hvis der i øvrigt ikke er andre årsager til, at gulvene kan påføre skader på foreningens ejendom el. lignende. Så forudsætningen for, at kravet om udbedring/udskiftning kan håndhæves, må være at der jf. § 10 er tale om en ”nødvendig” udskiftning af bygningsdele. Det skal en bygningssagkyndig afgøres

ADVODAN Glostrup

Hans Christian Færch
Advokat
ADVODAN | Glostrup Torv 6-10 | 2600 Glostrup

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.