Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Beskatning ved udlodning fra forening

Vores forening har et søgsmål mod sælger af ejendommen relateret til en række fejl og mangler i en nogle lejligheder. Det ser ud til at foreningen får et provenu fra et forlig med sælger. Vi arbejder med to løsninger: A) Provenuet fordeles og udbetales til de enkelte andelshavere så disse kan, men ikke er forpligtet til at forbedre deres lejligheder B) Foreningen står for forbedringen af de pågældende lejligheder Løsning A er en konsekvens af, at der ikke er tilstrækkeligt med penge til at gennemføre alle forbedringerne. Spørgsmål: 1) Er det overhovedet lovligt at udlodde penge (dividende) fra foreningen til de enkelte andelshavere? 2) Hvis der udloddes udbytte vil dette i så fald være skattepligt for den enkelte andelshaver i stil med udbyttet til aktionærer i et selskab?

Vores svar fra

 
 
Jeg er ikke skatteekspert, men jeg kan ikke forestille mig at beløbet er skattepligtigt i denne situation, så det burde kunne lade sig gøre at udlodde/fordele provenuet.
 
 
Med venlig hilsen
 
 
 
Thomas Damsholt, advokat (H)
 
 
 
Rabenhorst & Thorlacius A/S

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.