Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Beskatning ved salg af andel

Min kone og jeg valgte for et par år siden at gå fra hinanden, men valgte en lidt utraditionel måde at indrette os på. Vi købte en lille andelslejlighed sammen og som forældre til to teenage piger valgte vi, at det er os (forældrene), der flytter frem og tilbage, mens børnene bor fast i vores hidtidige fælles hus. Jeg flyttede folkeregisteradresse til andelslejligheden, mens min kone fortsatte med at have folkeregisteradresse i huset. I praksis skiftes vi til at bo de to steder hver anden uge. Vi er endnu ikke skilt, men har oprettet en ægtepagt, som specificerer, at vi har formuefællesskab til de to boliger. Vi regner med, at ordningen skal vare op til et par år endnu, hvorefter begge boliger skal sælges. Vores ægteskabsadvokat anbefalede min kone at få en bekræftelse fra Skat på, at hun ved salg ikke skal betale skat af hendes andel af andelslejligheden, som hun jo aldrig får folkeregisteradresse på. Skat varede følgende: ”Vedr. beskatning af afståelse af andelsbevis Som det fremgår af vedlagte LSR kendelse af 2 april 2009 er det skatteyderen, der har bevisbyrden for at ejendommen har tjent til bolig for ham/hende eller hans/hendes husstand i en del af ejertiden. Det vil sige at du skal kunne bevise at du har beboet andelsboligen i ejertiden for at der kan blive tale om skattefri afståelse.” Vore spørgsmål er på denne baggrund: 1. Hvordan kan min kone bevise, at hun har boet i lejligheden? Udtalelser fra venner og bekendte, viceværten? Eller hvordan? 2. Skal hun for en sikkerheds skyld sælge hendes halvdel af andelslejligheden til mig nu, således at det kun er mig der kommer til at sælge den til tredjepart? 3. Skal der svares skat, hvis andelen sælges til en lavere pris end den er købt for?

Vores svar fra

Det er utroligt opmuntrende at høre fra forældre, der tager forældreansvaret alvorligt og indretter sig på børnenes præmisser.

Problemet med beskatning efter Ejendomsavancebeskatningsloven opstår alene, såfremt der bliver en fortjeneste. Henset til oplysningerne om anskaffelsestidspunktet og den seneste offentlige ejendomsvurdering kan det være tvivlsomt, om der bliver en fortjeneste de første mange år.

Jeg forstår det sådan, at I har bedt Skat om et bindende svar. Man får alene svar på det, som man spørger om!

Har I f.eks. spurgt om, hvorvidt såvel hus som andelslejligheden på nuværende tidspunkt tjener eller har tjent som bolig for jer eller for jeres husstand?

Jeg kan foreslå, at I samler lidt dokumentation sammen og spørger Skat, om det ændrer på svaret. Det er muligt, at I bliver nødt til at betale nyt gebyr på 300 kr. Yderligere dokumentation er dét, I foreslår samt aftale/afgørelse vedr. børnenes bopæl samt folkeregisteroplysninger for alle 4 for de seneste par år. Det er også muligt, at skolen eller en udtalelse fra pigernes kammerater kan bekræfte arrangementets rigtighed.

Jeg kan ikke læse mig til, hvordan I forholder jer med børnebidrag. Hvis arrangementet er som beskrevet, har far ikke formentlig ikke fradrag for børnebidrag, når pigerne og han er tilmeldt på samme adresse.

På Statsforvaltningens hjemmeside kan I læse om disse forhold, og det kan være, at I dér kan finde noget, der støtter i skattesagen.

Endelig er der den praktiske løsning: At mor sælger sin halve andelslighed til far ved arrangementets ophør til anskaffelsesprisen. Og da det er hende – og ikke far – der har skatteproblemet, løber far ikke den store risiko.

I er velkomne til at kontakte mig, såfremt I vil gå videre. Lykkes det ikke at få klarere svar fra Skat, kan I klage til Skatteankenævnet – det er omkostningsfrit, og I kan håbe på større forståelse dér, særligt hvis I møder op og forklarer jer.

Venlig hilsen

Advokat Per Nielsen (H)

Direkte tlf. 96 31 33 60

E-mail: pern@advodan.dk | www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.