Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Bad i stykker

  I november sprang der et vandrør mellem min og min underbo sin lejlighed. For at reparere røret blev blikkenslageren nødt til at tage mit badekar ud for at komme til. Så blev andelsforeningens forsikringsselskab kontaktet, men fordi foreningen ikke har rørforsikring var det kun de direkte skader hos underbo og på mit køkkengulv der blev dækket af dem. Min andelsforening vil gerne lægge ud for det beløb som det koster at sætte badet i stand til den oprindelige tilstand, men når lejligheden bliver solgt vil de at beløbet trækkes fra salgssummen. Så i virkeligheden er det jo mig der kommer til at betale for det hele, selv om der er andelsforenings ansvar at vedligeholde fælles forsynings ledning. Det bliver mig som alene som skal heftes for deres manglende vedligehold. I vores vedtægter står der i § 10 at: “andelshavere har pligt til at vedligeholde lejligheden med maling, hvidtning og tapetsering, samt til at foretage andre vedligeholdelsesarbejder, som efter lejeloven påhviler en lejer, eller som efter særlig generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne”. Såvidt jeg kan se, er det foreningen som skal betale for skaderne, i det tilfælde at det ifølge lejeloven ikke påhviler lejer at udbedre skaderne, eller at der ikke har været en særlig generalforsamling angående dette. Så vidt jeg er orienteret har der ikke været en særlig generalforsamling angående dette. Hvad gør jeg nu? Hvad står der i lejeloven i forhold til disse ting? 

Vores svar fra

Hvis der i øvrigt ikke er særlige forhold, der gør sig gældende vedrørende tilgængeligheden omkring rørene, vil jeg umiddelbart mene, at andelsboligforeningen har pligt til at bekoste samtlige udgifter, såfremt skaden skyldes manglende vedligeholdelse.

Jeg vil foreslå, at du skriftligt – gerne per anbefalet brev – oplyser bestyrelsen ovennævnte, og at du venligst skal anmode bestyrelsen bekræfte modtagelsen af brevet samt acceptere, at foreningen afholder samtlige omkostninger i sagen.

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260502 · Mobil tlf.: 24431144JAL@datea.dkwww.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.