Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Arealfordeling

Vi er en andelsforening, der har eksisteret i godt 1½ år. Det drejer sig om 10 andelshuse placeret på en samlet matrikel med en fællesvej og parkeringsarealer. Der blev oprindeligt fra bygherres side udarbejdet en beliggenhedsplan (1:500), hvor man kunne se, hvordan husene skulle ligge i forhold til hinanden samt hvordan fællesarealerne (vej og parkering) ville blive udformet. Byggeriet er nu færdigt, men den oprindelige beliggenhedsplan er ikke fulgt helt. Et enkelt hus er flyttet lidt og fællesarealerne har en lidt anden udformning, men ikke noget der strider mod lokalplan, byggereglement eller lign. Der er blevet plantet hæk mellem de enkelte huse (det gjorde bygherren sommeren 2008), men da den oprindelige plan ikke er fulgt helt, står hækkene jo ikke præcist efter tegningen. Det er der et par andelshavere, der er utilfredse med, og de truer med at anlægge retssag mod bygherren, hvorimod flertallet er ganske godt tilfreds og hellere vil se fremad end søge problemer. Vi skal snart have generalforsamling (6/4), og mit spørgsmål er: Hvis et flertal på generalforsamlingen godkender ”indretningen” af matriklen, kan vi så vedtage, at “sådan er det!”? Eller skal den oprindelige plan følges 100 % – i så fald skal det ene hus jo rives ned og flyttes?

Vores svar fra

Spørgsmålet er lidt svært at besvare når man ikke kender tegningsaftalerne og aftalegrundlaget imellem andelsboligforeningen og sælgeren/entreprenøren. Det er imidlertid således at byggeriet som sådan ejes af andelsboligforeningen herunder udenoms arealer m.v. og de enkelte andelshavere har en brugsret, men ikke nogen ejendomsret. Jeg er derfor af den opfattelse at det er generalforsamlingen, som jo er foreningens højeste myndighed, som bestemmer om man skal acceptere tingenes tilstand som de nu er.
Med venlig hilsen

ADVODAN
Ebbe Gregers Madsen
Advokat
ADVODAN ÅRHUS Advokataktieselskab | Margrethepladsen 4, 3. sal | 8000 Århus C
Tlf.: 86 12 44 00 | Fax: 86 13 03 09
e-mail: ebgm@advodan.dk | www.advodan.dk ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.