Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Areal, réelt areal og BBR

Kære ekspertpanel Jeg bebor en andelsbolig, som jeg nu har sat til salg. I den anledning er jeg løbet ind i et problem vedr. arealet af min lejlighed. Jeg er førstegangskøber og købte 89 m2 bolig gennem ejendomsmægler. Mit fordelingstal er 93 m2 (min andel af fællesarealer). Vi har i foreningen BBR-meddelelse samt en revideret meddelelse. Mit totale areal af min bolig er “skrumpet” og blevet til 81 m2. Andre lejligheder i bebyggelsen er forøget med helt op til 15 m2 i BBR. Jeg har gentagne gange på møder påpeget, at vi skulle se at få orden på arealerne af de forskellige lejligheder, men har fået det svar, også skriftligt, at foreningen ønsker at bibeholde de oprindelige arealer, som de var i købspapirerne tilbage til foreningens opstart. Jeg er så meget inde i boliglovgivning, at jeg ved, at det er behæftet med bøde såfremt de faktiske forhold ikke er i overensstemmelse med BBR-meddelselsen og det ikke bliver indberettet til kommunen, at der skal ske en kontrolopmåling. Jeg står nu hos ejendomsmægler og vil sælge en bolig, som jeg har købt som værende 89 m2, og ejendomsmægleren har BBR-udskrift, hvor der står 81 m2. Når en kommende køber flytter ind, så kommer vedkommende til at betale fællesudgifter svarende til 93 m2. Hvad i alverden stiller jeg op med mit problem? Og skulle det ske, at hele huset brændte ned, så får jeg kun erstatning for 81 m2, mens nogle medbeboere får for 15 m2 mere end de bebor. Jeg er havnet i en blindgyde, og kan ikke selv se mig ud af problemet. Kan jeg alene henvende mig til kommunen og få opmålt min lejlighed, – eller hvad skal jeg foretage mig? Jeg imødeser svar fra Ekspertpanelet og takker på forhånd.

Vores svar fra

Kære spørger,
Det er desværre ikke udsædvanligt at der er forskel på de forskellige opgørelser af m2 arealer. Det gældende udgangspunkt er det grundlag der blev forudsat og aftalt da foreningen blev stiftet. Hvis det senere viser sig at fordelingen er forkert er der i mange vedtægter – bl.a. ABF standardvedtægt hjemmel til at foretage en regulering af forholdet mellem andelene. Det kræver generalforsamlingsbeslutning.

Med venlig hilsen
Martin Leth Hansen
Advokat

Advokatfirmaet
Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte
Solbjergvej 3
2000  Frederiksberg
Tlf. 38 16 06 16
Fax 38 16 06 26

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.