Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Ansvar ved skjult fejl – Bo efter afdød

Ifm. ovennævnte er jeg – som kontaktperson i boet og søn af afdøde – blevet kontaktet af køber med et krav for skjult fejl i lejligheden. Det drejer sig om en skillevæg mellem køkken og værelse, som køber har fjernet. I den forbindelse opdager køber – efter min forståelse, endelig skriftlig redegørelse fra køber afventes – at gulvets overgang mellem de to lokaler ikke er placeret korrekt ovenpå en bærende bjælke, men ved siden af, resultatet værende at gulvet i køkkenet er sunket grundet den manglende understøttelse til at bære vægten fra nævnte væg. Køber har udbedret dette og retter således krav for den opståede merudgift. Af hensyn til at sikre korrekt håndtering og afklaring af ansvar vil jeg således venligst anmode om udtalelse på følgende: Ved telefonsamtale med administrator blev det oplyst, at der som udgangspunkt ikke kan gøres krav mod boet for dette – kan dette bekræftes og underbygges med nærmere argumentation? – det skal nævnes, at undertegnede fra anden side er blevet oplyst, at afvisning af krav med henvisning til, at dette ikke er muligt overfor et bo, dog ikke altid godtages ved evt. retslig behandling. – Hvad er erfaring hermed? Endvidere vil jeg venligst anmode om stillingtagen til følgende: – Er det korrekt, at man, som sælger, vil hæfte for skaden (sunket gulv), selvom der efter min bedste overbevisning er tale om en fast bygningsbestanddel (blivende/oprindelige gulv), når tegninger af det oprindelige byggeri (1912) samtidig bekræfter at væggen er opsat i denne forbindelse og samtlige ovenfor liggende lejligheder er magen til? Jeg håber Andelsportalen vil være behjælpelig med de ønskede svar.

Vores svar fra

Spørgsmålet er faktisk for omfattende til et ordentlig svar her på portalen, da det kræver gennemgang af aftalen om salg af lejligheden, herunder om man har fralagt sig ansvaret fra dødsboets side, og hvordan man måtte have gjort dette.

Hvis man ikke har fralagt sig ansvaret på korrekt vis, hæfter dødsboet efter min opfattelse for problemet, da der er tale om en skjult fejl. Dette vil sælger sædvanligvis hæfte for.

Den sidste del af spørgsmålet har jeg vanskeligt ved at besvare. Hvis ejendommen er opført med problemet, så kan man vel diskutere, om der er tale om en mangel, men omvendt vil et hængende guld sædvanligvis blive betragtet som en mangel.

For mig at se er det væsentlige spørgsmål i denne sag, om den udbedring, der er sket, omfatter mere end nødvendigt, og om prisen herfor er korrekt. Hvis udbedring ikke omfatter mere end nødvendigt og prisen er korrekt, tror jeg umiddelbart, at boet kommer til at betale, med mindre der er ske ansvarsfraskrivelse.

Med venlig hilsen
ADVODAN

Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat

ADVODAN | Ndr. Ringgade 70C | Skovsø | 4200 Slagelse
Tlf: 57 86 46 00 | Dir: 57 86 46 10 | Fax: 58 50 03 77
E-mail: cjth@advodan.dk | www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.