Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Ang ekslusion

Vi har en der er blevet eksluderet fra vores forening. Der er skiftet låse i lejligheden og vi har fået de nye nøgler. Nu skal den sælges, vi har fået en mælger ind og givet en pris for andelen. Spørgsmålet er hvor meget man må spekulerer i at sælge den rent prismæssigt? Skal den sælges hurtigts muligt til markedsprisen, eller må man vente til bedre tider hvis man vil det? Jeg kan ikke finde nogle regler om hvor hurtigt den skal sælges. Mægler har givet en pris for her og nu salg, og for 6 måneder og et år. Kan jeg finde nogle overordene regler omkring denne problematik?? Og hvad hvis der er en køber til mæglers pris, må man så sige nej for at prøve andre veje for at få mere for andelen?

Vores svar fra

Når der er tale om et salg efter eksklusion, kan andelsforeningen ikke agere, som det passer den. Den skal sælger andelen bedst og hurtigst muligt. Foreningen kan ikke spekulere i at vente længst muligt med salget etc.

Ved et sådant salg vil det være fornuftigt – hvis der ikke er en venteliste – at overdrage salget til en statsautoriseret ejendomsmægler med det opdrag at sælge den bedst muligt indenfor en kortere periode på f. eks. maksimalt 6 måneder. Med mindre den, som er ekskluderet accepterer andre vilkår.

Der er ikke overordnede regler omkring disse forhold, hvorfor alt beror på et skøn og det faktum, at man ikke må spekulere på den ekskluderede andelshavers vegne. Udgangspunktet er imidlertid som ved dækningssalg, at det skal søges solgt bedst muligt indenfor rimelig tid.

ADVODAN Slagelse
Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.