Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Ændring af selskabsform

Vi er i dag et boligkolektiv/privatandelsselska, men vil ændre selskabsformen til et alm andelsselskab. Hvad skal vi fortage os, og er det overhovedet muligt?

Vi er registreret hos skat som et boligkollektiv med 3 lejligheder, hver især har sit eget banklån og huset har et seperat lån.

Vores svar fra

Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber gælder også for boligsamejer. Ved boligsameje forstås, at der til anparten er knyttet brugsret til en beboelseslejlighed i ejendommen, og at der i ejendommen er mere end 2 beboelseslejligheder. Det er således afgørende for jeres kollektiv, om der er mere end 2 beboelseslejligheder i ejendommen.

Mange kollektiver er etableret på grundlag af nogle svært gennemskuelige vedtægter, og I bør derfor søge bistand for at kvalificere jeres organisation, hvis der er mere end 2 beboelseslejligheder. Ved lejlighed forstås enhed med selvstændigt køkken. Se evt. BBR-ejermeddelelsen.

Der er i loven lukket af for andre boligtyper end andelsboligforeninger, boligaktieselskaber og boligsamejer. Alternativ kan være opdeling i ejerlejligheder, og det er landinspektører, der forestår sådan opdeling.

Et boligsameje kan godt ændres til an andelsboligforening. Det vil indebære en tinglysningsmæssig overdragelse, og det vil indebære, at andelsboligforeningen overtager lånene. I må regne på omkostningerne ved denne manøvre, ligesom I må gøre jer klart, hvad det er, I søger at opnå.

Venlig hilsen

Per Nielsen
Partner | Advokat (H)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.