Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Ændring af opsigelsesfrist uden varsel

Vi skal fraflytte vores andelslejlighed. Opsigelsesfristen i andelsforeningen har hidtil været en måned. Der står dog ikke noget i vores vedtægter om opsigelsesfrister. Vi skal overtage vores nye hus i løbet af juni, og har således regnet med at vi var i god tid hvis vi opsagde pr. 1. juli, altså gav en skriftlig opsigelse senest d. 31. maj. Overtagelsesdatoen på det nye hus har været meget usikker, så derfor har vi ikke kunnet sige op tidligere. For to dage siden, altså d. 27. maj fik vi via et skriftligt nyhedsbrev besked om at bestyrelsen har ændret opsigelsesfristen fra en måned til tre måneder. Der er ikke givet noget varsel, og det fremgår at ændringen træder i kraft med det samme, selv om det ikke står direkte. Bestyrelsen angiver dog også at de vil anstrenge sig for at gennemføre salg så hurtigt som muligt for andelshavere der har aktuelle salgsplaner. Men vi er ikke optimistiske – historikken er at det går meget langsomt, men den byrde plejer den nye indflytter at måtte bære, lige som vi selv gjorde da vi flyttede ind. Vi kan sagtens se fornuften i en tre måneders opsigelsesfrist med det nuværende marked, men vi føler os meget dårligt behandlet. Vi mener at bestyrelsen har varetaget deres forpligtelse til at repræsentere andelshavernes interesser meget dårligt. Det havde været rimeligt med et varsel på tre måneder så man ikke bliver ramt med en slags tilbagevirkende kraft. Det koster os mange penge hvis vi skal have lejligheden stående tom i to måneder eller mere. Må de træffe den slags beslutninger uden varsel til andelshaverne, og har vi mulighed for at kræve at vi hører under den gamle opsigelsesfrist? Vi vil meget nødig i krig med bestyrelsen. 

Vores svar fra

Den frist du omtaler, omhandler formentlig alene en frist for, hvor hurtigt andelshaverne kan forvente at en overdragelse gennemføres, i de tilfælde hvor der forefindes en køber på ventelister eller andelshaver selv har fundet en køber.

Uanset fristen – og forudsat at foreningen benytter standardvedtægten, hvilket du bør kontrollere – hæfter I under alle omstændigheder som andelshaver for boligafgift m.v. indtil foreningen eller I selv har fundet en køber.

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260502 · Mobil tlf.: 24431144JAL@datea.dkwww.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.