Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Ændring af andelsbevis

Hej En samlever (ej gift) fraflytter andel. Nyt andelsbevis ønskes udstedt. Hvordan/hvad gør bestyrelsen og hvad skal sikres?

Vores svar fra

Nedenstående besvarelse forudsætter, at I ikke i Jeres vedtægter har særlige regler for dette tilfælde. Har I det, skal Ifølge vedtægterne.

Det bør som udgangspunkt ikke være nødvendigt at udstede et nyt andelsbevis. Man laver en påtegning på det eksisterende om, at den pågældende er udtrådt, og at hele andelen nu ejes af den, der er tilbage. Det underskrives på sædvanlig vis af bestyrelsen eller den der er bemyndiget hertil.

Før I kan lave påtegningen skal I imidlertid have et bevis for, at den pågældende samlever rent faktisk har overladt andelen til den anden. Der tages ikke altid stilling til købesummen i sådanne tilfælde, da andelens overdragelse ofte vil indgå i et større regnestykke, hvori alle elementer ikke nødvendigvis er af økonomisk karakter. Men overdragelsen SKAL dokumenters ved en aftale underskrevet af begge parter, og bestyrelsen skal formelt godkende den nye andelshaver som eneandelshaver. Så selvom deloverdragelsen således ikke indeholder et økonomisk element, vil den et langt stykke hen ad vejen formelt skulle behandles som enhver anden overdragelse.

Der er vigtigt for den tilbageværende andelshaver, at de formelle forhold kommer i orden. Indtil dette er tilfældet, vil der f. eks. kunne gøres udlæg af fogeden for den gæld, som den udtrædende andelshaver måtte have.

Med venlig hilsen
ADVODAN Slagelse

Carl-Jørgen Thingaard
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.