Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Andelsværdiberegning

Hej. Jeg bor i en andelsforening hvor der på den ordinære generalforsamling, afholdt i november, var flertal for at værdiansætte lejlighederne efter den offentlige vurdering hvilket gav en værdistigning på ca 1.000 kr til hver andelshaver. Vi er nu nogle der igen har taget kampen op for at få ændret vores vurderingsprincip til en valuarvurdering og er i den forbindelse stødt på en forhindring;
Administrator giver os til at starte med besked på at det sagtens kan lade sig gøre at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling såfremt vi kunne skaffe underskrifter fra 1/4 af foreningens beboere. Dette blev hurtig gjort, og alle underskrifter blev sendt til administrator. Herefter melder direktøren fra administrator så ud at han beklager at hans ansatte har givet os forkert besked og at det ikke kan lade sig gøre at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Han begrunder det med følgende paragraf i vores vedtægter: “På den ordinære generalforsamling, eller om fornødent på en straordinær generalforsamling, fastsætter generalforsamlingen andelsværdien. Andelsværdien er gældende indtil næste ordinære generalforsamling fastsætter en ny andelsværdi, også selv om at der lovligt kunne være fastsat en højere andelsværdi i henhold til Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber”.
Vi er mange der læser denne paragraf som værende tvetydig – dvs at vi, som ønsker at værdien skal stige, lovligt kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling hvor der på ny kan stemmes om at få foretaget en valuarvurdering og værdien på lejlighederne kan fastsættes herefter så vi ikke skal vente i næsten 1 år på en værdistigning. Bestyrelsen og deres tilhængere kan tolke den til deres fordel med at værdien ikke kan røres førend næste ordinære generalforsamling som afholdes i november 2007. Vi har hårdt brug for hjælp så vi ved om det er noget vi kan gå videre med. Vi overvejer både at lægge sag an mod administrator og også at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at lave en vedtægtsændring i den paragraf for at det så vil være muligt at gå videre med en valuarvurdering, her kræver det jo desværre bare en del større fremmøde, og jeg er derfor interesseret i at høre om vi har andre muligheder. På forhånd tak for hjælpen Mvh. Mette

Vores svar fra

Kære Mette
 
Ved en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt behørigt, vil en ændret andelsværdi kunne ansættes, baseret på en valuarvurdering.Ved generalforsamlingen skal fravigelsen af vedtægten vedtages med kvalificeret majoritet(se vedtægtens bestemmelser om vedtægtsændringer). Beslutningen går på at fastsætte en ændret andeslværdi som skal gælde indtil næste ordinære generalforsamling, hvor spørgsmålet tages op påny.Her vil valuarvurderingen skulle indgå i beslutningsgrundlaget for
generalforsamlingen. Se også  om reglerne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling:Hvem der kan kræve og hvor mange medlemmer af foreningen der skal til før bestyrelsen skal indkalde til generalforsamling.
Held og lykke.
 
 
Med venlig hilsen
ADVODAN
Henning Petersen
advokat
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 21 21 |  Fax: 49 21 58 30
Email: hpe@helsingoer.advodan.dk
ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.