Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Andelsværdi og SWOP lån

Jeg skriver til dig, da jeg vurdere at det er det mest professionelle sted for mig at få råd og vejledning. Jeg er andelshavere i andelsforingen i RYESGADE 103 A/B, hvor en stor del af vores gæld på et tidspunkt er blevet omlagt til et SWOP lån med rente loft. På et tidspunkt var der en del medieomtale vedr. andelsværdiansættelse når andelsforeningen har optaget SWOP lån og da vores andelsforenings SWOP lånet i forbindelse renteudviklingen har STOR indflydelse på min andelsværdi. ønsker jeg at høre fra Jer om det er rigtigt, at jeg ved et salg af min andelslejlighed kan forlange at andelsværdien bliver opgjort på ny dvs. imellem generalforsamling?

Vores svar fra

Det første spørgsmål er, om lånet med renteswapaftalen indgår i andelsboligforeningens balance. Det vil du kunne se i den seneste årsrapport. Det er dybest set op til andelsboligforeningen, om lånet indgår i balancen, eller om det alene fremgår af en note. Foranlediget af den megen medieomtale, der har været, vil de fleste andelsboligforeninger formentlig vælge at lade lånet indgå i balancen.
Næste spørgsmål er, om lånet med renteswapaftalen er indgået i beregningen af andelsværdien. Også dette vil kunne ses i den seneste årsrapport. Hvis renteswapaftalen er en integreret del af det samlede prioritetslåneforhold, skal lånet indgå i beregningen med mindre, anskaffelsesværdien af ejendommen er anvendt ved beregningen af andelsværdien.
Hvis begge svar er ja – og det tyder dit spørgsmål på – er næste spørgsmål, om der skal hensyn til ændring af markedsværdien af renteswapaftalen mellem to generalforsamlinger.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.