Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Andelslejlighed faldet 90 % i værdi på 4 år ?

Jeg skriver til jer fordi jeg er meget i tvivl hvorvidt det kan passe at min andelslejlighed på 4 år kan falde fra 280.000 kr til knap 30.000 kr ?? Jeg syntes det lyder voldsomt med et fald på næsten 90 % i værdi. Jeg har bedt om at få tilsendt den sidste nye udskrift fra generalforsamlingen da jeg desværre har fået forlagt den. Men den eneste forklaring jeg fik af ABEL & Skovgård Larsen som håndterer de her andelsboliger var at det var marked som det ligger nu med hensyn til vurderingen. Men jeg har svært ved at fatte at værdien kan falde så meget. Min lejlighed er jo intet værd. Hvad skal jeg kigge efter og være opmærksom på ? Jeg er lidt forviret i denne her sag da jeg heller ikke har den store forstand på hvordan man vurderer andelslejligheder. Håber i kan være behjælpelig her. 

Vores svar fra

 
 
 
Det kan desværre godt passe.

Andelsboliger værdisættes enten med udgangspunkt i anskaffelsesprisen af ejendommen, den offentlige ejendomsvurdering eller på baggrund af en valuarvurdering.

Sidstnævnte vurderingsmetode, hvorefter andelsværdierne udregnes med udgangspunkt i en valuars vurdering af ejendommens handelsværdi som udlejningsejendom, har i de senere år, hvor ejendomsmarkedet er kollapset, afstedkommet store nedskrivninger af andelenes værdier.

Da andelsværdierne helt kort fortalt afhænger af forskellen på aktiver (værdier) og passiver (gælden) skal du også gennemgå regnskabernes balanceposter, da faldet i andelsværdien også kan skyldes øget gældsætning. Endelig kan finansieringen af foreningen påvirke værdien negativt, eksempelvist kan såkaldte SWAP-lånearrangementer påvirke formuen negativt.

Du må desværre i gang med at læse regnskaberne for at finde årsagen til faldet, et råd kunne dog være at du starter med at se efter om ikke faldet skyldes nedgang i valuarvurdering af ejendommens værdi, hvilket plejer at være forklaringen.

Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokat (L)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.