Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Andelskroneberegning byfornyede ejendomme mm

Hej Jeg har to sprøgsmål:

1) Min andelsboligforening skal i år have gennemført en byfornyelsessag på vores ejendom. Kan vi vælge til næste år at fastfrysse andelskronen på den værdi, som andelskronen fastsættes til i år?

2) Min andelsforening modtager ultimo 2013 byfornyelsestilskud på ca. 700.000kr. Vi har nogle garager i foreningen, som vi lejer ud og derfor er skattepligtige. Skal foreningen betale skat af byfornyelsestilskuddet?

Vores svar fra

Da andelskronens fastsættelse er et fast punkt på generalforsamlingen hvert år, så er en generalforsamling heller ikke bundet af en tidligere års (generalforsamlings)beslutning om fastfrysning. Den beslutning kan altid omgøres efter min vurdering. Desuden kan andelskronen i perioden også meget vel blive påvirket af andre forhold f.eks. ændret off. Ejendomsvurdering, valuarvurdering, eller ændret kursværdi af gæld m.v. Nu kender jeg ikke jeres projekt nærmere, men umiddelbart er der næppe skat på et egentligt byfornyelsesbidrag . Se ligningslovens § 7 F, hvor der bl.a. sondres mellem forskellige (skattefrie) tilskud og evt. skat vejledning.

Dette spørgsmål skal du dog konkret spørge foreningens revisor om, da denne har ekspertisen og alligevel vil skulle forholde sig hertil i det kommende årsregnskab. Min umiddelbare vurdering er derfor alene generel – og den skal du/I derfor ikke disponere efter, men søge forholdet bedre belyst.

ADVODAN Glostrup

Hans Christian Færch
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.