Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Andelsbutik

1. Er en andelsbutiks pris bundet af andelsvurderingen, plus-minus forbedringer, eller ophæver good-will begrebet prisen? 2. Kan lagerlokaler der overgår til butikslokaler benytte sig af good-will begrebet når der i sagens natur endnu ikke er opnået denne status? 3. Er der nye andelsvurderinger på vej, som kan nedsætte andelsprisen med f.eks. op til 30 % ligesom med ejerlejligheder? 4. Er det en bestyrelse eller en generalforsamling der kan give en erhversandelshaver tilladelse til at søge de relevante myndigheder om bevilling til: Fødevarebevilling, spiritusbevilling, cafedrift og kombineret bolig/butik status hvis den nuværende status kun er butik?

Vores svar fra

 
 
 
Maksimalprisbestemmelserne i andelsboligforeningslovens § 5 gælder kun for andelsboliger hvortil der er knyttet en bolig. Rene er erhvervsandele er således ikke undergivet maksimalprisbestemmelser, og kan derfor handles på markedsvilkår.

Der er ikke nye offentlige ejendomsvurderinger på vej, da andelsboliger vurderes som erhvervsejendomme og ikke ejerboliger. Erhvervsejendomme vurderes i lige år, hvorfor der først sker ny offentlig ejendomsvurdering i efteråret.

Vedrørende dit spørgsmål 4 afhænger svaret først og fremmest at hvilken aftale andelshaveren har med foreningen. Er der deri indeholdt tilladelse til den påtænkte anvendelse vil foreningen i udgangspunktet ikke kunne modsætte sig det.

Har andelshaveren ikke en egentlig ret til at ændre anvendelse  vil det være generalforsamlingen der kan tage stilling til om den påtænkte anvendelse skal accepteres, da det beskrevne vil medføre åbningstider som ligger langt udover hvad der har været gældende indtil nu, og i øvrigt en anvendelse som potentielt kan give væsentlige genevirkninger i form af støj m.v. Det ligger efter min vurdering udover hvad bestyrelsen kan beslutte uden særlig fuldmagt. 

Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokat (L)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.