Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Andelsbevis

Kan vi som bestyrelse selv udforme og “udstede” andelsbeviser, eller skal de laves af en advokat eller lignende? Andelshusene er nye og der har været ekstraudgifter i forbindelse med tilvalg for køkkener etc. og hver andel har yderligere betalt ekstra for omkostninger ved salget. (ca. 25.000 pr. andel) Skal andelsbeviset alene lyde på værdien af andelen? Og hvis det er tilfældet, hvad så med de resterende omkostninger? Eller kan andelsbeviset lyde på andelsværdien + omkostningerne ved salget, som alle andele har betalt? Mvh Jannik Sørensen
Ejerforeningsnavn: Ølsted Bymidte
Navn: Jannik Sørensen

Vores svar fra

Kære Jannik sørensen
Andelsbeviset skal afspejle ejerens andel af ejerskabet til andelsboligforeningens ejendom.Jeg vil foreslå at  I lader et objektivt konstaterbart og sammenligneligt kriterium danne grundlag for størrelsen af de enkelte andele, f.eks et arealkriterium, således at lejligheder med samme areal får samme andelsværdi. Men der er ikke noget til hinder for at I fastlægger den indbyrdes andelsværdi som afspejlende  også andre  forhold, som luxuskøkken/badeværelse, beliggenhed eller andet sammenlignet med standard/basis udgaver o. lign. Men I skal være enige og udgangspunktet må vel være den andelsværdi til hvilken I her især har købt jer ind i foreningen.
Hvis I  lægger arealkriteriet til grund, kan de andele der har valgt luxus køkken eller lign forlange et tillæg til salgssummen, den dag et salg af andelen bliver aktuelt, men efter foretagen nedskrivning der modsvarer
luxusdelens restlevetid.Det er merprisen på luxus der skal indregnes i værdien og som skal afskrives, idet alle lejligheder mindst har et standardkøkken,f.eks.
Omkostninger der er betalt i forbindelse med købet er ikke en del af andelsværdien, (som til enhver tid skal afspejle den enkelte andelstagers andel af foreningens egenkapital).Da beløbet er ca 25.000 kr for jer alle vil det heller ikke rykke på den indbyrdes værdi af andelene i foreningen.
Andelsbeviset kan foreningen selv udskrive, men vær opmærksom på at foreningen/bestyrelsen hæfter for fejl, som kan beløbe sig til mange penge.Derfor anbefaler jeg at I bliver enige om at få professionnel hjælp fra en kyndig advokat.Hvis vedkommende tager fejl vil foreningen være sikret idet der er tegnet professionnel ansvarsforsikring for fejl og honoraret er beskeden i forhold til risikoen.
Når det således er sat på den rigtige fordeling, vil I selv fremover kunne administrere, men det kræver omhu, flid og interesse og ikke mindst en bestyrelsesansvarsforsikring.

Held og lykke.
med venlig hilsen
henning petersen
advokat
advodan helsingør.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.