Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Andelsbevis: hvilket beløb skal stå på beviset?

Jeg har – som bestyrelsesmedlem – fået overdraget at udstede andelsbevis til nye medlemmer – mit spørgsmål går på, om det er det oprindelig beløb, der skal stå, og ikke hvad beløbet er efter stigning i andelskronen. Jeg har fra det tidligere bestyrelsesmedlem fået oplyst, at det skal være det oprindelige beløb, der skal stå. Det er måske rigtigt, men jeg forstår ikke hvorfor det ikke skal reguleres – ved salg indgår beløbet med stigning i andelskronen.

Vores svar fra

Af vedtægterne for andelsboligforeningen fremgår, hvad der skal ske, når et andelsbevis er bortkommet. Ofte fremgår, at der kan udstedes et nyt andelsbevis, der skal angive, at det træder i stedet for det bortkomne andelsbevis.

Af vedtægterne fremgår også andelens størrelse. Ofte fremgår, at andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.

I så fald er det det oprindelige indskud, du skal anføre.

Af regnskabet for foreningen vil fremgå det samlede indskud, og det er denne fordelingsnøgle, der er grundlaget for opgørelsen af værdien af det enkelte andelsbevis.

Per Nielsen
Partner | Advokat (H)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.