Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Andels krone beregning

Vi er en forening der har fået skiftet vores tag. Det har gjort at vi har måtte optage et ekstra lån. Det har også haft den betydning at huslejen steg med 30procent. Nu har vi haft generalforsamling, og her faldt vores andelskrone pa grund af lån til taget. Men er dette ikke en forbedring? Det har en betydning for hver andelshaver på 200.000 kr. Nu vil ingen i foreningen forbedre/ vedligeholde noget hvis vi falder i andelskrone, hvilket er forståeligt. Mit spørgsmål : hvordan er det bedst at regne andelskrone ud? Og er det rigtigt at vi falder i andelskrone når der forbedres i foreningen.

Vores svar fra

Det er helt sædvanligt, at andelskronen falder, når andelsboligforeningen optager lån for at vedligeholde ejendommen. ”Friværdien” bliver med andre ord mindre i foreningen, når gælden stiger. Udskiftning af et tag i en andelsboligforening betragtes normalt rent regnskabsteknisk ikke som en forbedring af ejendommen.

Nu ved jeg ikke hvilket vurderingsprincip, som jeres A/B benytter til at prisfastsætte jeres ejendom. Der er tre metoder: valuarvurdering, offentlige ejendomsvurdering og anskaffelsessum.

Men normalt vil lånoptagelse til alm. vedligeholdelse medføre et fald i andelskronen. Når I lægger en fremtidig vedligeholdelsesplan for ejendommen, bør I derfor på forhånd drøfte sagen med jeres revisor/administrator i forhold til, hvordan de enkelte typer af arbejder og lån vil påvirke jeres andelskronen.

ADVODAN Glostrup
Hans Christian Færch
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.