Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Andel, Overdragelse og udlejning

I vores nystiftede Andelsboligforening er det tilladt at overdrage andelen til et familiemedlem. Dog må der ikke ejes mere end en andel. Nu er det sådan at i vores forening bor mor og datter i hver deres lejlighed og begge vil være andelsindehaver og har tilmeldt sig. Moren fandt dog ude af at hun ikke kunne købe alligevel og ville overdrage til sin datter. Dette har generalforsamlingen så godkendt. Moren har nu fået en lejekontrakt og er dermed lejer og datteren udlejer. Dette synes jeg er ok og jeg har ingen problemer med det, men ved læsning her på siden er der siden hen kommet nogen betænkninger. Formålet med købet har været udlejning. Bliver datteren nu beskattet? Og hvordan seer det egentlig ude med den pågældende andel og sin status? Har datteren stadigvæk brugsretten? Jeg mener at have forstået at moren har fået tildelt brugsretten igennem lejekontrakten. Er der så stadigvæk tale om en andel eller snarer om et erhvervslejlighed?

Vores svar fra

Da jeg ikke har de fulde oplysninger om sagen, kan jeg kun gætte på, hvordan tingene faktisk forholder sig.
Noget tyder dog på, at generalforsamlingen har truffet beslutning om at give dispensation fra reglen om, at hver andelshaver kun må erhverve en andel og dermed og har dispenseret fra reglerne om bopælspligt og reglerne om fremleje!?
Hvis dette er tilfældet, vil det formentlig være datteren, der nu står som andelshaver af begge andele og som udgangspunkt har brugsretten til lejligheden. Brugsretten vil dog være begrænset idet omfang, moderen – gennem en lejekontrakt og generalforsamlingsbeslutning – har fået ret til at leje lejligheden.
Hvis ikke generalforsamlingen formelt set har vedtaget en ændring af status, vil der stadig være tale om en almindelig beboelsesandel, idet spørgsmålet om beskatning af lejeindtægter er andelshaverens egen sag.

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260502 · Mobil tlf.: 24431144JAL@datea.dkwww.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.