Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Altanprojekt – normalvedtægtens § 25, stk. 2.

I en andelsboligforening med normalvedtægt er der stillet forslag om gennemførelse af et projekt, som indebærer renovering af ejendommens tag samt etablering af 18 tagaltaner og 32 almindelige altaner. Derved vil 40 af ejendommes 60 lejligheder få en altan. Forslaget indebærer, at omkostningerne til foreslåede altaner skal finansieres ved at ¼ af omkostningerne lægges på boligafgiften, medens de sidste 3/4 omkostningerne dækkes ved indførelse af en månedlig ”altanafgift” som er 550 kr for almindelige altaner og 210 kr for tagaltaner. Baggrunden for at pålægge alle at betale et beløb til opførelse af altaner er ifølge bestyrelsen, at ”andelskronen vil stige, og alle vil dermed opnå en øget værdi ved salg af deres lejlighed”. Umiddelbart mener jeg, at et sådan forslag ikke kan gennemføres med de 2/3-flertal, som er indeholdt i normalvedtægtens § 25, stk. 2., da ikke alle får altaner, hvorved forslaget bryder med lighedsgrundsætningen. Ligeledes mener jeg, at der skal foreligge en speciel hjemmel i vedtægterne, hvis man – som foreslået – vil fravige den normale omkostningsfordeling – boligafgift i forhold til andel af formuen – og pålægge nogen andelshavere den ikke uvæsentlige byrde, som ”altanafgiften” udgør. Dette synspunkt harmonerer med Mette Neville, side 231 i den kommenterede udgave af Andelsboligforeningsloven, som omtaler grænserne for majoritetens kompetence. Denne specielle hjemmel findes efter min opfattelse ikke i normalvedtægten. Der synes i det hele taget at være et misforhold i forslaget. Man forudsætter, at værdiforøgelsen som følge af altanerne, skal komme alle til gode, men ¾ af udgiften til altanerne pålægges enkelte andelshavere, som godt nok får en altan, men for nogens vedkommende en altan man ikke ønsker. Jeg hører gerne, hvorvidt Andelsportalen.dk er enig i, at der ikke i normalvedtægten findes hjemmel til at gennemføre det fremsatte forslag. Ligeledes vil jeg være glad for at høre, hvorvidt Andelsportal.dk kender til retspraksis, hvor et sådant forslag er godkendt.

Vores svar fra

Besvarelsen af de rejste spørgsmål ligger noget udenfor rammerne for besvarelse af spørgsmål på andelsportalen.

Jeg kan dog tilkendegive at jeg for så vidt er enig i deres betragtninger dels vedrørende normalvedtægtens § 25, stk. 2 og lighedsgrundsætningen.

Jeg er endvidere enig i at der savnes hjemmel til at indføre en ”altanafgift”.

Umiddelbart kan jeg ikke være behjælpelig med domshenvisninger.

Med venlig hilsen

ADVODAN
Ebbe Gregers Madsen
Advokat

ADVODAN ÅRHUS Advokataktieselskab | Margrethepladsen 4, 3. sal | 8000 Århus C
Tlf.: 86 12 44 00 | Fax: 86 13 03 09
e-mail: ebgm@advodan.dk | www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.