Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Altaner og beboer

Jeg er i bestyrelsen i en andelsforening. Der er besluttet et byggeprojekt og en del andelshavere er i gang med at få nye altaner, da det var et krav, da de gamle var direkte farlige. Firmaet er i fuld gang.
Nu har vi en ny andelshaver, der føler sig berettiget til at få fransk altan/terasse, da han mener at en forening er solidarisk og så er det ikke kun nogen andelshavere, der skal have altaner, men alle der skal kompenseres på den ene eller anden måde. Han bor i stuen og her har aldrig været fransk altan eller en terrasse, som han godt kunne tænke sig. Han søger samtidig på de andre stuelejligheders vegne, da han mener de så er berettiget til en fransk altan, der er dog aldrig nogen af dem, som selv har ytret ønske om dette.

Stuelejlighederne har aldrig haft hverken terrasse eller fransk altan og har aldrig været en del af byggeprojektet, som blev vedtaget på en ordinar generalforsamling. Der vil jo altid være nogen i en forening, der får glæde af nogen projekter og andre der ikke gør. De nye altaner var en absolut nødvendighed.

Hvordan takler man sådan en henvendelse på en god måde. Vi kan jo ikke pludselig smide en masse penge efter andre som føler sig tilsidesat og har andre ønsker for deres bolig, så vil det jo være svært i fremtiden at få lavet projekter, hvis man altid skal have i hovedet at tilgodese alle.

Kan man afvise et sådant forslag han ønsker taget op på en ex. Generalforsamling, men hvor man som bestyrelse siger nej, allerede inden den når så langt. Vi skal jo varetage alle andelshavers interesse og ”passe” på pengene.

Der er også andele, som ikke har facader ud til gården, de vil jo så også føle at de skal kompenseres, og så er det pludselig skruen uden ende.

Har I haft lignende problemstillinger før og hvordan takler man det mest professionelt? Jeg ønsker personligt ikke at lægge op til at foreningen skal have yderligere omkostninger, som ikke er en absolut nødvendighed.

Vores svar fra

I situationen som du nævner har stuelejlighederne efter min vurdering ikke krav på at blive kompenseret, når der er tale om almindelig og påkrævet vedligeholdelse af allerede eksisterende altaner.

Afgørende er, at vedligeholdelsen ikke tilfører ejendommen noget nyt – dvs. egenskaber som bygningen aldrig har haft. Ja så er det principielt ikke anderledes end, hvis man skulle have skiftet tag. Her ville ingen være i tvivl om, at dette blot var en fælles udgift.

Så jeg ville ikke gå for langt ind i den diskussion, da resultatet i juridisk henseende er givet på forhånd. Indsigelsen kan afvises.

Hvis beboeren ønsker at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få drøftet sagen, så siger jeres vedtægt formentlig, at der er adgang hertil, hvis der kan samles underskrifter/tilslutning fra en vis procentdel af beboerne.

ADVODAN Glostrup

Hans Christian Færch
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.