Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

I forbindelse med foreningens årlige generalforsamling er der blevet fremlagt forslag om opsætning af altaner. Mange er interesseret (ca. 2/3), men vi er dog også nogle (ca. 1/3, primært pensionister og husstande med kun en husstandsindkomst), som ikke er interesseret. Altanarbejdsgruppen lagde i sine oprindelige papirer op til at der ikke var tvang og at kun de, som ønskede altan, skulle have en. Men på generalforsamlingen blev vi oplyst, at alle skulle have altan. Alt afhængig af lejlighedens størrelse vil opsætning af altaner betyde en huslejestigning på mellem 800-1100 kr. om måneden – uden at vi dog har fået oplyst det helt eksakte beløb. Det er et meget stort beløb for husstande med kun en indkomst. Ikke mindst taget i betragtning, at ejendommen inden for en meget overskuelig årrække også skal igennem en facaderenovering. Bestyrelsen, som overvejende består af folk fra altanarbejdsgruppen, er nu ved at søge forhåndsgodkendelse hos kommunen. Jeg er nu kommet i besiddelse af kommunens retningslinjer for opsætning af altaner og af dem fremgår det, at altanerne skal opsættes i lodrette rækker, hvilket i min optik ikke er ensbetydende med, at alle skal have altan. Endvidere står der i retningslinjerne, at hvis ikke alle lejlighedsindehavere ønsker altan, skal det tinglyses på ejendommen, at der, senest ved ejerskifte, opsættes en altan. Disse relevante oplysninger er beboerne ikke blevet oplyst om, og jeg synes, at det virker som om, at altanarbejdsgruppen/bestyrelsen kun arbejder med deres eget ønske som mål, i stedet for at tænke på at skabe løsninger for flest mulige beboere. Har bestyrelsen/arbejdsgruppen ikke pligt til give beboerne alle relevante oplysninger? Og hvordan forholder man sig til hvis f.eks. kun 2 af 5 husstande i en lodret række ønsker altan? Er det så ønsket om altan, der er udslagsgivende eller imødekommes flertallets ønske om ikke at opsætte altan?
Kære Marianne Jensen

Mindretallet der er modstander af altaner må gå sammen og gøre en indsats:
I skal først og fremmest tage kontakt til kommunens tekniske forvaltning for at få bekræftet, hvilke regler der gælder for opsætning af altaner, om de kan opsættes i
brudte lodrette bælter mv.
Derefter kan i orientere medlemmerne i foreningen om jeres synspunkter herunder opfordre til at der nedsættes en arbejdsgruppe også bestående af medlemmer udenfor bestyrelsen, herunder  repræsentanter fra de der ikke umiddelbart ønsker altaner opsat..
I arbejdsgruppen bør det nøje undersøges om det kan betale sig at opsætte altaner inden facaderenoveringen og der bør skaffes et eksakt økonomisk overblik af både altanudgiften og facaderenoveringsudgiften med finansieringsforslag og konsekvensberegning for den enkelte husstands boligydelse.
Når dette grundige forarbejde er gjort er det tid at give alle medlemmer en fuldstændig redegørelse og herefter indkalde til en generalforsamling, hvorunder der tages stilling, formentlig med kvalificeret majoritet, hvis det skal gennemføres.
Men altså: Start med en mail til teknisk forvaltning hvori der redegøres for sagen og de spørgsmål I ønsker besvaret.
held og lykke med sagen.

Med venlig hilsenADVODAN
Henning Petersenadvokat
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 HelsingørTlf: 49 21 21 21 |  Fax: 49 21 58 30Email: hpe@helsingoer.advodan.dk
ADVODAN – et netværk til forskel

Vores svar fra
Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.