Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Afvigelse ifht. projekttegning / dispensation

Kære Andelspotal-panel Vi er en nystartet forening med lige godt et år på bagen. Det er nybyggeri fra Dansk Nybyg, dobbelhuse. Udendørsarealer er endnu ikke 100% færdigt. En andelshaver har opført skur og har utilsigtet placeret skuret 5-15 cm. over skellet til en smal stribe “fællesareal”. Det skyldes mangel på tegninger og mærkning af skel. Hvilken status har linjerne/”skel” på projekttegningen? Der er ikke tale om matriklens ydre skel. Hvordan kan skuret blive “lovligt”. Kan bestyrelsen eller generalforsamlingen give dispensation? Og i så fald hvor stor en andel skal stemme for en dispensation for at den vedtages? Vores vedtægter er standard vedtægter omkring generalforsamlinger og nævner intet om dispensationer fra tegninger eller lignende. Vi har ingen regler for placering af skur ifht. til skel/linjer. Dog er der nævnt i projektmaterialet at der plantes hæk i alle skel mellem haver og mod veje og stier. Hækken kan ikke være der på de 4 meter hvor skuret står. Håber der kan gives svar på vores spørgsmål. Vi kan sende tegningmateriale og vedtægter hvis det ønskes. Mvh JanniK Sørensen
Ejerforeningsnavn: Ølsted Bymidte A/B
Navn: JanniK Sørensen

Vores svar fra

Kære Jannik Sørensen

Jeg kan nok desværre ikke svare på alle jeres spørgsmål idet en del ligger udenfor portalens område og jeg derfor vil henvise jer til at tage kontakt med en advokat der kan være jer behjælpelig.
Det jeg kan svare dig på er hvorvidt generalforsamlingen kan give dispensation og det ligger indenfor deres bemyndigelse bolt skal i huske at en sådanne dispensation kan danne præcedens. En beslutning om råderet over fælles arealet, vi jeg, tolke som en 2/3 beslutning idet det drejer sig om ændring af fælles bestanddele.

Held og lykke med jeres forening.

Med venlig hilsen
Anette Dyhl
Administrationschef

DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260214
Mobiltlf.: 25276955
ady@datea.dk
www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.