Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Afskrivning af diverse forbedringer

I forbindelse med salg af andel har jeg et par spørgsmål. Da vores boliger blev opført var der i andelsværdien afsat 15000,- til køb af hårde hvidevarer. Skal dette beløb afskrives på samme måde som det beløb hver andelshaver har brugt ud over andelsværdien på hvidevarer af bedre kvalitet, flere skabe, større køkken osv? Et moderne gulvvarmeanlæg i hele huset (2½ år gammelt), hvor lang tid skal det afskrives over, det eneste jeg har kunnet finde hos andre foreninger er ca. 20 år og levetiden er på rørene alene mindst 50 år? Belægningsfliser af beton i haveanlæg skal de afskrives over 10 år eller mere? Gardiner og persienner som er tilpasset både i længe og bredde skal de betragtes som tilpasset løsøre og dermed skal sælges sammen med andelen eller er det almindeligt løsøre som køber skal vurdere om skal med eller ej?

Vores svar fra

Såfremt det er den enkelte andelshaver der har vedligeholdelsespligten og pligten til udskiftning, skal der efter min opfattelse ske afskrivning på hvidevarer.
Jeg har ikke nærmere erfaring med afskrivning på gulvvarmeanlæg. Når der tales om rør, går jeg ud fra at anlægget er tilsluttet fjernvarmen og hvor en 20 – 30 årig afskrivningsperiode forekommer rimelig. Jeg er ikke bekendt med egentlige afgørelser om spørgsmålet. Det forudsættes naturligvis at arbejderne er lavet autoriseret.

Haveanlæg afskrives over 10 år.

Gardiner og persienner er ikke tilpasset inventar i lovens forstand.

Med venlig hilsen
ADVODAN
Ebbe Gregers Madsen
Advokat

ADVODAN ÅRHUS Advokataktieselskab | Margrethepladsen 4, 3. sal | 8000 Århus C
Tlf.: 86 12 44 00 | Fax: 86 13 03 09
e-mail: ebgm@advodan.dk | www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.