Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Aflæsning af gulvvarme

Spørgsmål: Jeg bor i en ejendom med 14 lejligheder, hvor 2 tidligere bestyrelsesmedlemmer har installeret gulvvarme på badeværelserne. Dette varmeforbrug aflæses ikke, men går på ejendommens fællesudgifter. Aflæst varme afregnes til kr. 0,6284531. pr enhed og uaflæst varme afregnes til kr. 15,4856832 pr. enhed. Uaflæste varme, 966 enheder beløber sig til 1/3 af ejendemmens varmeudgift. Clorius oplyser, at der ikke kan installeres varmemålere på gulvvarmen, hvis badeværelserne er under 6 kvadratmeter. Kan dette være rigtigt? 2 er under og 1 er over 6 kvadr.m. De tidligere bestyrelsesmedlemmer er fraflyttet ejendommen. Kan man kræve, at de tidligere ejere betaler for omforandringer? Af vedtægten fremgår det, “Medfører foranstaltninger, som en ejer har foretaget i sin lejlighed, forøgelse af de fælles udgifter, påhviler det ham at betale merudgiften.” Kan jeg få et godt råd? Udgifterne til uaflæst varme er steget fra kr. 10.800 til 15.000 årligt, siden installationenen af gulvvarme i 2002 -en stigning, ejendommen ellers skal betale for tid og evighed. Med venlig hilsen Grethe

Kære Grethe. Som du selv skriver i dit citat fra jeres vedtægt, påhviler det den ejer, som på en eller anden måde påfører fællesskabet udgifter, selv at afholde de dermed forbundne omkostninger. Dette må gælde såvel det konkrete forbrug som de udgifter til målere og lignende, som er nødvendige for at konstatere det pågældende forbrug. Det vil nok være forbundet med nogen vanskelighed og besvær at gøre krav gældende mod tidligere ejere, hvorfor jeg vil anbefale, at I får tingene på plads med de nuværende ejere og ser fremad. F.s.v. angår spørgsmålet om, at man ikke kan måle forbrug af gulvvarme i lokaler på under 6 m2 foreslår jeg, at I etter henvendelse til forenings måleraflæsningsfirma og drøfter sagen med dem. Men det er rigtigt, at man ikke kan sætte en almindelig varmemåler på et gulvvarmeanlæg, men er nødsaget til at bruge en eller anden form for energimåler.  Med venlig hilsen Tom PetersenAdministrationschef DATEA A/S

Vores svar fra
Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.