Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Afdrag på foreningens gælg v.h.a salgsprovenu

Bestyrelsen i vores andelsforening arbejder pt. på et forslag til foreningens bank om, at få fjernet andelshavernes personlige hæftelse for foreningens banklån. Det skulle gøre det nemmere at sælge lejlighederne og evt. til en bedre pris, end tilfældet er på nuværende tidspunkt.
Som modydelse over for banken, for at fjerne den personlige hæftelse, vil forslaget (hvis det bliver godkendt) pålægge andelshavere som sælger, at betale 50% af provenuet som afdrag på foreningens bankgæld.
Det vil efter min mening komme til at betyde at nogle andelshavere ender med at afdrage mere/mindre end andre på fælles gæld(foreningens gæld). Det betyder at lejligheder som sælges pt. med tab eller et meget lille provenu ikke vil bidrage meget til ordningen, mens lejligheder som sælges på et senere tidspunkt, hvor priserne forhåbentlig er højere, vil komme til at betale dyrt for denne ordning.

Kan en forening pålægge den enkelte andelhaver sådan afdrag på foreningens gæld og hvor afdragets størrelse er beregnet ud fra salgsprisen og evt. ikke fordelt ligeligt efter lejlighedernes størrelse (m2)?

Vores svar fra

Jeg mener ikke, at en andelsboligforening med sædvanlige vedtægter på en generalforsamling kan træffe beslutning om en fordeling af den enkelte andelshavers fremtidige provenu (sådan som du beskriver det ) uden, at alle andelshavere positivt accepterer forslaget/vilkåret, ligesom vilkåret også skal godkendes af de banker/panthavere, som allerede har fået tinglysning pant i andelsboligbogen.

Den enkelte andelshaver kan formentlig godt individuelt indgå aftalen direkte med kreditforeningen (og dermed opnå fritagelse for personlig hæftelse), men alene af frivillighedens vej.

Foreningen såvel som de enkelte andelshavere bør søge konkret rådgivning hos en advokat – forinden dette forslag evt. bliver stillet på en generalforsamling, da det syntes problematisk (og muligt ugyldigt) at forsøge at trække vilkåret ned over andelshavere, som ikke stemmer for.

ADVODAN Glostrup

Hans Christian Færch
Advokat
ADVODAN | Glostrup Torv 6-10 | 2600 Glostrup

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.