Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Ændring af husorden kontra vedtægter

Vi er nogle stykker i foreningen som har gået rundt og samlet underskrifter, for at få indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i andelsforeningen vedrørende at få ændret den nuværende regel i husordnen om at hunde ikke er tilladt.

Vi har nu indsamlet nok til at få indkaldt og mit spørgsmål lyder derfor som følgende:
kategoriseres ændringen af husorden, som vedtægtsændring eller står husorden for sig selv?

der står i vores vedtægter under punktet Husorden:
§13. Den af generalforsamlingen vedtagne husorden er bindende for alle andelshavere og lejere.

og under punktet Generalforsamling
§27. beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændringer,forbedringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning.

stk. 2. forslag om vedtægtsændringer, væsentlige forbedringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede og med mindst 2/3 flertal.

Og andet spørgsmål:
I tilfælde af en ekstraordinær general forsamling vedrørende ændring af husorden, hvor mange fremmødte af foreningens medlemmer skal være til stede før der kan ændres i husordnen?

Et simpelt flertal af fremmødte som ved normale beslutninger, eller 2/3 af foreningens medlemmer som ved en vedtægtsændring?

Vores svar fra

Hej

Husordenen står for sig selv, men er på samme måde som vedtægterne bindende for andelshaverne. Ændring af husordenen kræver blot simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede

Winnie Worsøe
Om forfatteren Winnie Worsøe er projektchef hos Cobblestone, hvor hun er ansvarlig for finansiel rådgivning af andelsbolig- og ejerforeninger. Winnie har haft en lang karriere i den finansielle sektor og har blandt andet været chef i Nordea Boligforeninger og arbejdet med andelsboligforeninger siden 1998.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.