Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Advokatstøtte – justering af salgspris

Hvis en andelshaver har sin bolig til salg i en længe perioden, skal den salgspris så ikke justeres efter en generalforsamling? Udklip fra foreningens vedtægter ”Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med eventuel prisudvikling, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling.” Hvis ja, så betyder det vel også at boligens vedligeholdelsesstand skal vurderes igen? JA/NEJ for at kunne vurdere vedligeholdelsesstanden skal bestyrelsen have adgang til boligen? JA/NEJ På vores generalforsamling er nedenstående, ikke uden protester, men med stort flertal blevet godkendt som en tilføjelse til foreningens husorden. 5) Indvendig vedligehold ved fraflytning: Bestyrelsen udpeger 2 synsmænd, der gennemgår boligen og afgør hvad der skal udføres af indvendig vedligehold. Hvis synsmændene efter gennemgang af boligen vurderer at der ikke er behov for indvendig vedligehold afgør køber og sælger spørgsmålet. Det foretagne syn er gældende i 1 år fra synsdato . Allerede synede boliger dog 1 år fra Generalforsamlingens beslutning. Om de nævnte synsmænd, her er vi i tvivl om det kun må være personer fra bestyrelsen, eller om det kan være en af de andre andelshavere som bestyrelsen udpeger som synsmænd? JA/NEJ Hvis ikke salgsprisen skal ændres i forbindelse med en generalforsamlingen og der derfor ikke automatisk skal ske en vurdering af boligens vedligeholdelsestand, har vi så egentlig hjemmel til sådan et syn? I denne situation er der jo ikke mistanke til manglende vedligeholdelse eller misvedligeholdelse. Konkret har vi en andelshaver som vil nægte synsmænd eller bestyrelsesmedlemmer adgang til hendes bolig ved et kommende 1 års syn, da hun mener vi mangler en hjemmel, som hun siger, der er ingen mistanke om manglende vedligeholdelse eller misligholdelse.

Vores svar fra

Baggrunden for dit spørgsmål og vedtægtsændringen er Andelsboligforeningslovens § 6, stk. 3, hvoraf fremgår, at aftalen mellem sælger og køber skal godkendes, og at bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en eventuel overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt.

Bestyrelsen skal således ikke formelt foretage sig noget, før der foreligger en aftale.

Når det er tilfældet, er bestyrelsens opgave at sikre, at prisen ikke overstiger, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge jfr. lovens § 5, stk. 1.

Det er nogle meget detaljerede regler, der fremgår af jeres husorden. Og de giver måske i virkeligheden anledning til flere spørgsmål, end de løser. Bestyrelsens opgave er ene og alene, om prisen er for høj. Det er nemt i disse år, hvor maksimalprisen sjældent nås. De pågældende synsmænd er personer, som bestyrelsen inddrager, fordi den ikke selv kan/vil klare opgaven. Reglerne blandes ofte sammen med den bestemmelse, der findes i Normalvedtægtens § 17, stk. 4, om, der af retten kan udpeges en skønsmand, såfremt der opstår uenighed om fastsættelse af prisen.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.