Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Administrators oplysningspligt og salgsklausuler

Kære panel, Da jeg (alm. andelshaver) bad administrator om at få udleveret en beboeroversigt (navne, adresser, lejer/ikke lejer) over min AB skrev de, at det skal bestilles af bestyrelsen og ikke af medlemmerne. Samtidig spurgte de til formålet. Samme behandling fik jeg af ABs revisor mht. udlevering af netop afsluttet regnskab. I hvilken grad er administrator/revisor forpligtet til at udlevere oplysninger om vores AB ved forlangende? I og med, at jeg selv betaler for dem bør jeg vel kunne få alle de oplysninger jeg ønsker om ejendommen i princippet, eller? Administrator har samtidig pålagt to sælgende andelshavere salgsklausuler, hvori man betinger sælger at tilbagebetale differencen hvis andelskronen ændres inden for en 12 mdr. periode. Dette er gjort for at holde administrator erstatningsfri, hvis det skulle vise sig at den seneste valuarrapport var så fejlbehæftet, at en ny andelskrone måtte fastlægges. Dansk ejendomsmæglerforening (DE), som har påpeget fejlene, og hvilke adm. forholder sig til, har dog officielt sagt, at de ikke har med selve værdiansættelsen at gøre. Hvordan kan administrator så tillade sig at betinge salg i vores AB ud fra en ændret andelskrone, når valuarens rapport er vedtaget ved seneste generalforsamling, og DE ikke forholder sig til selve værdiansættelsen?

Vores svar fra

Det er spørgsmålet om du kan få udleveret beboeroversigt, regnskaber m.m. fra henholdsvis administrator og revisor. Det afhænger af den aftale, som foreningen har indgået med administration og revisor. Det er sædvanligt, at man indhenter oplysningerne igennem bestyrelsen.
Med hensyn til salgsklausuler, kan jeg ikke besvare spørgsmålet uden at kende baggrunden for klausulerne samt det nøjagtige indhold af disse.

Med venlig hilsen

H.H. de Lichtenberg

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.