Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Løse fliser på badeværelse

Vi har lige solgt vores andel og forinden vi solgte havde vi vurderingsfolk ude for at gennemgå forbedringer og løsøre. Her blev der påpeget, at der ikke forelå nogen VVS og el-tjek. Vi aftalte med køber at de skulle få disse lavet. I den forbindelse blev der fundet nogle ting, der skulle udbedres, hvilket vi naturligvis acceptererede. Da mureren så kommer ud for at skulle udbedre det som vi havde accepteret påpeger han, at der er mange løse fliser i hhv. brusekabinen samt gulvet og at dete klart var en mangel. Køberne kontakter bestyrelsen i denne forbindelse og det første vi hører til sagen er da bestyrelsen skriver at de har haft fat i vurderingskvinden som har sagt at det er en mangel (denne var ikke med i den vurderingsrapport som bestyrelsen havde godtaget).

Nu står vi så i den situation at vi lige pludselig (på trods af, at vi forsøgte at gøre alt rigtigt med både vurderingskvinde, VVS og el tjek) skal have en kæmpe ekstra udskrivning pga dette. Hvis vurderingskvinde havde gjort os opmærksom på dette (de har fraskrevet sig ansvaret) havde vi haft mulighed for at skifte alle fliser og taget det med som en forbedring men nu har vi ingen chance overhovedet andet end at betale ved kasse et.
Kan dette virkelig passe at man som sælger er så dårligt stillet eller kan vi gøre nogen indsigelser.

Mvh. Henriette

— Henriette Walsh

Vores svar fra

Kære Henriette,

Ved salg af andelsboliger er det efterhånden blevet almindeligt, at andelsboligforeningen kræver, at boligen skal gennemgå et såkaldt VVS- og El-tjek. Et sådant tjek har til formål at afdække tilstanden og eventuelle mangler ved andelsboligens vvs- og elinstallationer. VVS- og El-tjek omhandler således ikke boligens øvrige tilstand – heller ikke fliserne på badeværelset.

Det betyder i dit tilfælde, at uanset om du har fået en sagkyndig til at lave et VVS- og El-tjek kan du risikere at være erstatningsansvarlig for mangler ved andelsboligen ud fra de almindelige ulovbe-stemte regler om mangelansvar.

Reglerne om mangelansvar indebærer, at du som sælger kan blive erstatningsansvarlig, hvis du ikke har oplyst køber om mangler ved boligen, som du havde eller burde havde kendskab til, eller hvis du har garanteret, at boligen har visse egenskaber.

Selvom du ikke har handlet erstatningspådragende kan køber alligevel rette krav mod dig efter reglerne om forholdsmæssigt afslag. I modsætning til erstatning fordrer forholdsmæssigt afslag ikke et ansvarsgrundlag og fastsættes på objektivt grundlag. Det er dog en betingelse herfor, at manglen skal være væsentlig. Det er i praksis antaget, at køber kun kan kræve forholdsmæssigt afslag, hvis afslaget overstiger 5-7% af købesummen.

Inden du betaler ”ved kasse et” bør du overveje om ovennævnte betingelser for erstatning eller forholdsmæssigt afslag er opfyldt. I modsat fald kan køberen ikke uden videre kræve betaling for udbedring af de løse fliser på badeværelset.

Med venlig hilsen

Advokat Erik Matthiesen
ADVODAN Helsingør

Erik Matthiesen
Om forfatteren Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.