bfpg2000

Oprettede forumsvar

Viser 8 indlæg - 1 til 8 (af 8 i alt)
 • Forfatter
  Indlæg
 • som svar til: Love og regler #10356
  bfpg2000
  Medlem

  Hm – jeg forstår det anderledes.
  Formanden ser naturligvis også tingene igennem – og har faktisk pligt til at gøre det, ellers kan ifalde ansvar.
  Så formandens rolle er også at kontrollere .. kassererens arbejde.
  Revisorens rolle er som udgangspunkt at påse at bestyrelsen idet hele opfylder sin opgave – i forhold til lovgivningen, men ikke i forhold til fx en generalforsamling mv. Revisionens opgaver kan udvides til også at omfatte dette – men så må man belave sig på at revisionen bliver væsentlig dyrere.
  mvh
  Per – bfpg2000

  som svar til: kold vandsmåler? #10355
  bfpg2000
  Medlem

  Jeg kender til en hel del ældre boliger – og i ingen af dem er det umuligt, at installere vandmålere (både varmt og koldt vand skal måles – der betales for vand uanset om det er varmt eller koldt – og varmen i varmt vand betales efter den tarif som fastsættes i varmeregnskabet, på samme måde som for varmeforbruget i radiatorerne)
  Som et modtræk i forhold til en modvillig generalforsamling, kan man jo selv få installeret vandmålere – og så overfor foreningen/ejendommen afregne det forbrug man selv har haft i forhold til den post i regnskaber, som er fordelt på alle lejligheder – efter brutto-areal.
  Aflæsning kan man jo lade et uvildig “aflæser” firma foretage – ligeså beregningen.
  Vil ejendommen / foreningen ikke være med til det, vil jeg tro at der er gode muligheder at få en domstolsafgørelse på det – endda med mulighed for FRI PROCES som en principiel sag med stor samfundsmæssig betydning. Man har nemlig herhjemme ikke pligt til at betale for andres forbrug, idet princippet enhver betaler sit – er stålsat.
  Mvh
  Per – bfpg2000

  som svar til: Bestyrelse trækker sig… #10354
  bfpg2000
  Medlem

  Jeg vil forelå jer at hyre en ejendoms-advokat som administrator og forretningsfører – og så nedsætte en NY bestyrelse, som af advokaten bliver informeret om de politiske valg, foreningen skal foretage, som man så kan vælge at lægge ud til generalforsamlingen – eller selv tage i bestyrelsen, afhængig af hvor gennemgribende konsekvenserne er for disse valg.
  mvh
  Per – bfpg2000

  som svar til: Bestyrelse #10353
  bfpg2000
  Medlem

  De poster / tillidshverv som en (andelsbolig- e.a.) vedtægt foreskiver, skal være i en forening, kan som udgangspunkt godt varetages af samme person, når det ikke direkte er bestemt, at det ikke kan ske.
  Dog er der visse undtagelser, der udspringer af hvad, man kalder for foreningsretlige grundprincipper – fx at (den person som varetager) revisor (opgaven) i en forening ikke samtidigt kan være kasser (eller administrator) eller i det hele taget medlem i bestyrelsen og kan heller ikke revidere forhold, hvor han har haft sådanne poster.
  Men fordi “tordenskjolds soldater” går igen – ser man i nogle foreninger stort på denne regel, mod at hvert enkelt medlem så har mulighed for selv at få fuld indsigt i alle foreningens forhold.
  mvh
  Per – bfpg2000

  som svar til: Boligafgift på lejlighed med inddraget loftsareal #10352
  bfpg2000
  Medlem

  Jeg kender til flere sager med udvidelse af boliger i tagetagen – som er løbet af sporet, fordi der manglede professionel styring.
  I de delvis selv-administrerede andelsboligforeninger, som nok har en administrator, men ikke nogen egentlig vejleder rolle – andet end “brandslukning”, når noget går galt – sker det, at alliancer mellem bestyrelse og fx en tidligere god konsulent i en lejerbevægelse ser en fordel i at “andelsboligforeningen” selv “kører” et pretige projekt hjem, mod at den mangeårige konsulent, som så for tak for ulejligheden modtager et ikke ubetydeligt konsulent honorar (ca. 10-15% af byggesummen), som jo kan bruges på “pensionen”, når den aldrende konsulent alligevel snart når dertil, hvor ikke alt helt er, som det har været.
  Når der således kan være uvedkommende hensyn (“magtfordrejning”) son styrer byggesager og økonomien i dem, ser man desværre de mest besynderlige forhold.
  Som udgangpunkt skal boligafgift for udvidelse af boliger i tagetagen naturligvis beregnes af lejligheden brutto areal i forhold ejendommens butto etage aral
  Samtidigt skal man være opmærksom på, at når fællesareal er inddraget (fx tørreloft, lofts pulterrum mv), vil de øvrige lejligheders brutto-areal reduceret.
  Det betyder, at boligafgiften (alt andet lige), samt andelene (do.) også reduceres. Men det sidste er et salg af en ideel andel, som de resterende andelshavere skal have udbetalt kontant (alt andet lige) – fra de andelshavere som har foretaget udvidelse af boligen i tagetagen. Det er ren logik!
  De oprindelige andelshavere, der ikke har foretaget udvidelse af deres boliger, men netop fået den indskrænket (ved indragelse af fællesareal – som er solgt!) skal altså betale mindre boligafgift – og have kontant udbetaling på den ideelle andel, som de har solgt til de øvrige andelshavere, der har udvidet boligen i tagetagen.
  Forældelsesfristen i dag er som udgangpunkt 3 år for at opkræve tilgodehavender – men der eksisterer også sær-regler.
  Hvis det er aftalt eller “oplyst”, at forøgelsen af boligafgiften vil beløbe sig til noget bestemt – er dette bindende efter aftalelovens regler og kan ikke fraviges. Det er dog den som vil gøre det gældende, som har bevisbyrden.
  Min erfaring er, at det er godt at være rustet til et advokat-møde, da en advokat ikke altid har helt den samme interesse at varetage, som du/I selv har i en sag. men desværre viser det sig ofte at advokater gerne tager sig betalt for det arbejde, du selv udfører i forberedelsen.
  Sager til og med 50.000 kr (= sagens værdi) kan man idag selv føre for retten. Sagens værdi (fx når der er tale om forøgelse af en boligafgift) udregnes efter særlige regler i retsplejeloven.
  Mvh
  Per – bfpg2000

  bfpg2000
  Medlem

  Det er desværre ikke et ukendt fænomen.
  Det eneste krav som bestyrelse e.a. kan stille er, at håndværkere er autoriseret fagfolk, som udfører arbejder, som ikke kan udføres af andre.
  Gør-det-selv arbejde kan kun omfatte arbejde, som der ikke er (lov-)krav om skal udføres af autoriseret fagfolk, men skal til gengæld altid udføres forsvarligt og i god håndværksmæssig kvalitet.
  mvh
  Per – bfpg2000

  som svar til: Husorden – tilladelse til hundehold #10350
  bfpg2000
  Medlem

  Det er en gang rod!
  Problemet er, at husdyr kan være til væsentlig ulempe for andre. Men er husdyr ikke det – er der næppe nogen domstol, som vil sætte en familie på porten, fordi de ikke vil skille sig af med husdyr.
  Omvendt hvis husdyr bevisligt er til betydelig ulempe for andre beboere, skal dette godtgøres overfor beboerklagenævn / boligretten, og reglen om forbud mod husdyrhold kan da bruges til at understrege, at husdyrhold (kæledyr, som kat, hund, hamster, mus, rotter – men næppe fx eksotiske slanger o.lign.) er en overtrædelse af husordenen, hvilket udløser de retlige sanktioner ved brud på husorden (påbud / advarsel / ophævelse / eksklusion).
  mvh
  Per – bfpg2000

  som svar til: Chikane fra 2 naboer #10349
  bfpg2000
  Medlem

  Hvad har det med sagen at gøre – at det er konen som skriver og ikke manden?
  I bedste fald kan jeg ikke komme til andet resultat, at det er et aldeles uvedkommende anliggende.
  Mvh
  Per
  bfpg2000.

Viser 8 indlæg - 1 til 8 (af 8 i alt)
Opret nyt emne
Er du ikke allerede bruger?
– Opret dig her

Har du glemt dit kodeord?
– Få tilsendt et nyt