Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Norca: Energimærkning og vedligeholdelsesplaner

Branchepartner - energimærkning

Kunne I tænke jer et energimærke til andelsboligforeningen?

Så kontakt Norca ApS, der er ekspert i energimærkning. Vores erfarne energikonsulenter står klar til at udarbejde et energimærke til jeres forening. Måske det gamle energimærke er tæt på at udløbe, måske I har udført større energiforbedringer og nu trænger til et nyt energimærke i den rigtige energimærkeklasse eller måske I kunne tænke jer at energiforbedre og gerne vil starte med et indblik i ejendommens aktuelle energiforbrug. Uagtet så kan Norca ApS tilbyde jer professionel hjælp og vejledning.

Eksperter i energimærkning

Norca ApS’ erfarne energikonsulenter er eksperter i energimærkning og kan derfor, foruden at udarbejde et energimærke til jer, tilbyde kyndig energivejledning, så I har de bedst mulige forudsætninger for at optimere foreningens energiforbrug. Vi har mange års erfaring inden for både energimærkning af ejendomme, samt energivejledning, så har I tanker om, at I vil energioptimere ejendommen, så vejleder Norca ApS gerne.

Det er kun certificerede energikonsulenter, der kan udarbejde energimærker – og dét er vi hos Norca ApS.

Om energimærkningen af ejendomme

Når foreningens ejendom får et energimærke, vil dette fremgå som et bogstav – dette symboliserer ejendommens placering på en energimærkeskala, der går fra A til G. A er den bedste placering, så jo tættere ejendommen er på A, jo mere energirigtig er den. Der er siden energimærkeordningens etablering kommet nye A-klassemærkninger til, nemlig A2010, A2015 og A2020. Har en ejendommens et energimærke A2015, har den opfyldt de krav, der gjaldt i Bygningsreglement 2015.

Når Norca ApS udarbejder et energimærke til andelsboligforeningsejendomme, vil det alt efter størrelsen på ejendommen typisk tage mellem 1 og 2 timer. Processen foregår på den måde, at vores dygtige energikonsulenter besigtiger:

  • De ydre bygningsdele
  • Varmeinstallationerne
  • Murtypen
  • Vinduer & døre
  • Ventilationen i ejendommen

Der hører til energimærkningen en energimærkningsrapport, der forslår energiforbedringer, som der kan betale sig for jer at gennemføre for at energioptimere ejendommen.

Energimærkning af andelsboligforeningen

Består andelsboligforeningen af et fleretagersbyggeri af lejligheder, er det foreningens beboere, der er fælles om udgiften til energimærkningen. Er der derimod tale om andelsboligforeninger i for eksempel rækkehuse, kædehuse eller lavt byggeri, er det ejeren af den enkelte andelsbolig, der skal stå og betale for energimærkningen af boligen.

Der skal bruges et gyldigt energimærke, når boligen skal sælges

Skal en andelsbolig sælges, skal der et gyldigt energimærke til – der eksisterer nemlig et lovkrav herom. Dette lovkrav gælder ikke kun andelsboliger, men alle boliger. Når det kommer til andelsboligforeninger i etageejendomme, har de ofte et gyldigt energimærke, da der typisk er hyppig udskiftning af beboere i ejendommen. Et energimærke er gyldigt i 10 år, og sælges en eller flere boliger flere gange inden for den 10-års periode, gælder samme energimærke.

Når man taler om energimærker, er det ofte i en salg-af-bolig-sammenhæng, men et energimærke er nyttigt i flere sammenhæng. I kan for eksempel bruge energimærkningen som udgangspunkt for energiforbedringer.

Få et energimærke og få vejledning til energiforbedringer

Når foreningen får et energimærke, indgår som sagt en energimærkerapport, der forslår energiforbedringer, der kan betale sig for jer at gennemføre. På den måde får I ikke kun indsigt i ejendommens energiforbrug, men også indblik i mulige rentable energitiltag. Norca ApS har stor erfaring i at energivejlede – derfor vejleder vi gerne beboerne i jeres andelsboligforening i energimærkerapportens konklusioner og tilbyder også yderligere energivejledning til dem, der ønsker det.

Få en vedligeholdelsesplan

Norca ApS udarbejder også vedligeholdelsesplaner for andelsboligforeninger. En vedligeholdelsesplan er fordelagtig for bl.a. andelsboligforeninger, da den fortæller om ejendommens tilstand og fremtiden for ejendommen de næste 5-10 år.

Norca ApS’ erfarne ingeniører og byggesagkyndige gennemgår ejendommen – inde- og udearealer – og herefter udarbejdes en udførlig vedligeholdelsesplan til foreningen. En vedligeholdelsesplan skal sikre, at I ikke mærker til slemme uforudsete skader, der er dyre at reparere. Lader I os udarbejde en vedligeholdelsesplan til foreningen, kan I desuden få et indblik i de næste 5-10 år og få lagt et budget herefter. På den måde ved I for eksempel, at der om 6 år skal lægges et nyt tag.

Indholdet i en vedligeholdelsesplan

Lader I os stå for at udarbejde jeres vedligeholdelsesplan, får I en grundig, teknisk gennemgang af ejendommen, en prioritetsliste af vedligeholdelsesopgaver, 5 til 10-årig budgetplan og en grundig præsentation af den udarbejdede rapport. Rapporten, der bygger på en grundig, teknisk gennemgang, indeholder:

  • Beskrivelse af eventuelle skader og svigt
  • Beskrivelse af bygningsdele
  • Prisoverslag på udbedring af skader
  • Prioritering af vedligehold på ejendommen
  • 5 til 10-årig budgetplan

Skal Norca ApS udarbejde et energimærke eller en vedligeholdelsesplan til jer?

Så kontakt os via informationerne herunder. Norca ApS er ekspert i energimærkning, energivejledning, vedligeholdelsesplaner og beskæftiger sig også med DGNB certificering og LCA beregninger. Vi vægter en ærlig og god dialog med vores kunder højt, så I kan trygt regne med, at I får kompetent og brugbar vejledning.

Kontakt Norca ApS allerede i dag

Branchepartner på Andelsportal.dk

På Andelsportal.dk får en lille, udvalgt gruppe af branchepartnere tilbudt et eksklusivt partnerskab. Et samarbejde med Andelsportal.dk er en mulighed for virksomheder, der tilbyder relevante services, produkter og rådgivning til landets andelsboligforeninger.