Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Nabo kan kigge ind i mit hus

Jeg bor i en andelsforening hvor vi ejer jorden i fælles skab, men husene er private. Min nabo har den 7 nov. 2011 sat et stillads op foran sin gavl, med det resultat at han kigger ind i mit hus. Jeg har sendt et brev til ham og bestyrrelsen, og bedt om at få at hvide hvorlænge det skal stå der. Mit hus er både bolig og atalie. Da det er ubehageligt han står mindre end 4 meter fra mit vindue, har jeg valgt at hænge gardiner op, hvilket er dårligt for mit arbejde. Han har nu sammen med de 2 andre fra bestyrelsen gravet foran mit hus (for at lægge strøm ind på deres andele ). På en sådan måde at vare indlevering til min andel er blevet meget besværlig gjort. Fælles arealet hvor der er blevet gravet er tidligere lavet og betalt af foreningen, så jeg nemt kunne få ting kørt til døren. Mit spørgsmål er kan jeg deponere min husleje med den begrundelse at jeg ikke har samme ” brugsret” over min andel som resten medlemmerne, og ikke få at vide hvor længe det skal stå på? Og er der nogle regler for en rimmelig tid til den slags arbejde. Vi er pt. 11 medlemmer og 3 i bestyrelseren hvor af min nabo er den ene.

Vores svar fra

Først og fremmest må du kikke i vedtægterne for at se, hvorvidt sådanne forhold er reguleret i vedtægterne. Er de det, så skal man naturligvis følge vedtægternes bestemmelser.

Er forholdene ikke reguleret i vedtægterne, så er udgangspunktet, at man skal genere hinanden mindst muligt ved udførelse af arbejder som anført af dig. Heri ligger dels, at arbejdet bør gennemføres indenfor rimelig tid, men også at det skal ske med mindst mulige gene for andre. Til gengæld skal du skal finde dig i, at arbejderne udføres.

Hvis man ikke følger det anførte, bør du klage til bestyrelsen og anmode om at få en tidsplan for arbejderne for at se, om der er rimelighed heri. Og det bør undersøges, om der er mere hensigtsmæssige måder at lave arbejdet på. Hvis du generes urimeligt meget, vil du formentlig kunne kræve en lejenedsættelse af en eller anden størrelse, med mindre vedtægterne forhindrer dette. Ellers kan der måske blive tale om erstatning hos den, der generer dig. Du skal huske,. At du ikke bare kan ophøre med at betale helt eller delvis leje. Det skal først fastslås enten ved et forlig eller dom.

Du kan ikke bare deponere lejen, når der ikke er tvivl om, hvem den skal betales til. Det kan betragtes som undladelse af at betale leje.

ADVODAN Slagelse

Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat
ADVODAN Slagelse | Ndr. Ringgade 70C | 4200 Slagelse

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.