Hvor mange erhvervsandele må man eje?

Er der nogen bestemmelser om, hvor mange erhvervsandele man må eje? Jeg formoder reglerne godt kan være anderledes i denne forbindelse, da man jo ikke har bopælspligt i en registreret erhvervsandel.

Vores svar fra den 3. december 2019

Nej, der findes ikke regler for, hvor mange erhvervsandele den enkelte må eje.

Det er – efter min vurdering – ligeledes vanskeligt at få en sådan bestemmelse indføjet i vedtægterne, hvis en andelshaver ejer flere erhvervsandele, da denne efter min vurdering formentlig vil kunne modsætte sig en sådan begrænsning i omsætteligheden af erhvervsandelene.

Med venlig hilsnen
Erik Matthiesen
Advokat (H)
[email protected]

Om forfatteren: Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Har du også et spørgsmål til brevkassen?