Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

§5 stk. 8.

Jeg er faldet over følgende bestemmelse i andelsboliglovens § 5, stk. 8: “Stk. 8. Uanset reglerne i stk. 2-5 kan en andelshaver ved overdragelsen beregne sig samme pris for andelen i foreningens formue, som han selv lovligt har betalt, såfremt ejendommen er opført med støtte efter lov om boligbyggeri eller lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og finansieret med indekslån.” Hvis foreningens indekslån bliver indfriet i forbindelse med en omlægning skal bestemmelsen så forstås således, at muligheden for at beregne samme pris for andelen, som han selv lovligt har betalt, helt forsvinder? Eller vil bestemmelsen fortsat kunne benyttes?

Vores svar fra

 
Efter min opfattelse er det afgørende at opførelsen er finansieret med indexlån. Min umiddelbare holdning er at bestemmelsen fortsat kan anvendes uanset at lånet er indfriet, når man fra lovgivers side har valgt ikke at ændre eller fjerne bestemmelsen.

Jeg må dog præcisere at der ikke findes domme om spørgsmålet og at en afgørelse i sidste ende henhører under domstolene.
Med venlig hilsen

Ebbe Gregers Madsen

Advokatkompagniet A/S
Advokataktieselskab
Margrethepladsen 4, Plan 4
8000 Århus C
Web:     www.advokatkompagniet.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.